Histigen

 • Skład

  1 tabl. zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny.

 • Działanie

  Mechanizm działania betahistyny nie jest znany. Wykazano działanie agonistyczne betahistyny na receptory H1 w obwodowych naczyniach krwionośnych. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może też wynikać z jej zdolności do zmiany przepływu krwi w uchu wewnętrznym lub z bezpośredniego wpływu na aktywność pobudzeniową neuronów jąder przedsionkowych. Poza tym betahistyna zwiększa przepuszczalność nabłonka płucnego, może u niektórych pacjentów powodować nieznaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego, nie wpływa na czynność gruczołów zewnątrzwydzielniczych. Po podaniu doustnym betahistyna wchłania się całkowicie z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po ok. 1 h od podania. Lek nie wiąże się lub wiąże się w niewielkim stopniu z białkami osocza. Metabolizowany jest w wątrobie. Ok. 80-90% dawki wydalane jest z moczem.

 • Wskazania

  Choroba Meniere'a, charakteryzująca się następującymi objawami: zawrotami głowy, szumami usznymi, utratą słuchu, nudnościami.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na betahistynę lub pozostałe składniki preparatu. Guz chromochłonny nadnerczy. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku.

 • Środki ostrożności

  Ostrożnie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową, z chorobą wrzodową (również w wywiadzie), u pacjentów z pokrzywką, wysypką lub alergicznym nieżytem nosa (ryzyko zaostrzenia objawów). Tabletki w dawce 24 mg zawierają laktozę - nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 • Ciąża i laktacja

  Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

 • Efekty uboczne

  Często: nudności i zaburzenia trawienia. Ponadto: reakcje nadwrażliwości np. przypadki anafilaksji, wymioty, bóle żołądka i jelit, wzdęcia i gazy (zwykle ustępują jeśli przyjmuje się lek podczas posiłku lub po zmniejszeniu dawki), ból głowy, senność, skórne i podskórne reakcje nadwrażliwości jak obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i świąd.

 • Działanie z innymi lekami

  Nie wykonano badań in vivo dotyczących interakcji. W oparciu o badania in vitro, nie przewiduje się zahamowania in vivo enzymów cytochromu P450. Dane z badań in vitro wskazują na hamowanie metabolizmu betahistyny przez inhibitory monoaminooksydazy (MAO), w tym inhibitory MAO B (np. seleglina) - zaleca się ostrożność w czasie równoczesnego stosowania. Ponieważ betahistyna jest analogiem histaminy interakcje betahistyny z lekami antyhistaminowymi mogą teoretycznie wpłynąć na skuteczność jednego z nich.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli: 24-48 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Dawkę można dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Lek najlepiej przyjmować podczas posiłku. Poprawę można obserwować po kilku tyg. leczenia.

 • Uwagi

  W przypadku wystąpienia senności należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

 • Danych o lekach dostarcza: