Halset

 • Skład

  1 tabl. do ssania zawiera 1,5 mg chlorku cetylopirydyniowego. Preparat zawiera sorbitol.

 • Działanie

  Chlorek cetylopirydyniowy wykazuje łagodne, miejscowe działanie odkażające. Działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, działa na grzyby (Candida albicans), nie ma wpływu na mykobakterie. Hamuje metabolizm bakterii blokując istotne układy enzymatyczne, wpływa na mechanizmy cytoadhezyjne bakterii, zwiększa przepuszczalność błony cytoplazmatycznej mikroorganizmów i niszczy ją. Wchłania się bardzo słabo, co najwyżej w 15% z przewodu pokarmowego. W miarę zwiększania się odczynu kwaśnego w przewodzie pokarmowym ulega on, w coraz większym stopniu, inaktywacji. Unieczynniają go również substancje o charakterze anionowym oraz lipidy. Wydalany jest z organizmu w postaci niezmienionej.

 • Wskazania

  Zapobiegawczo i leczniczo w lekkich i średniociężkich stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nietolerancja fruktozy. Nie stosować u małych dzieci ze względu na możliwość przypadkowego zakrztuszenia się tabletką.

 • Środki ostrożności

  Ze względu na zawartość sorbitolu (1 tabl. do ssania zawiera 742,35 mg sorbitolu) leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Należy uprzedzić pacjenta, że ciężkie zakażenia przebiegające z wysoką temperaturą, bólami głowy, nudnościami i wymiotami wymagają konsultacji z lekarzem, szczególnie jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po trzech dniach. Stosowanie większej liczby tabletek niż jest zalecane może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, biegunkę (szczególnie u dzieci), nudności i wymioty. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

 • Ciąża i laktacja

  Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży i karmiących piersią lub te dane są niewystarczające, jednak chlorek cetylopirydyniowy jest powszechnie stosowany od wielu lat bez wyraźnych następstw klinicznych.

 • Efekty uboczne

  Rzadko występujące reakcje alergiczne (np. pokrzywka, wysypka), uczucie pieczenia w jamie ustnej, nudności, przemijające zaburzenia smaku.

 • Działanie z innymi lekami

  Nie są znane interakcje chlorku cetylopirydyniowego zastosowanego w postaci tabl. do ssania o stężeniu substancji czynnej 0,2%. Chlorek cetylopirydyniowy najskuteczniej działa w środowisku słabo zasadowym; w silnie kwaśnym ulega inaktywacji.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli i młodzież: 1 tabl. co 1-2 h (maksymalnie 8 tabl. na dobę). Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 tabl. co 2-3 h (maksymalnie 6 tabl. na dobę). Ssać powoli po jednej tabletce.

 • Uwagi

  Lek nie zawiera cukru; może być stosowany przez osoby z cukrzycą.

 • Danych o lekach dostarcza: