HAES Steril

  • Wskazania

    Preparaty zawierające hydroksyetyloskrobię można stosować wyłącznie u pacjentów w celu wyrównania hipowolemii spowodowanej nagłą utratą krwi, jeśli leczenie wyłącznie krystaloidami nie jest wystarczające.

  • Danych o lekach dostarcza: