Glucosum

 • Skład

  1000 ml roztworu zawiera 50 g glukozy w postaci glukozy jednowodnej.

 • Działanie

  Izoosmotyczny w stosunku do krwi roztwór glukozy do podawania parenteralnego. Glukoza wykorzystywana jest jako substrat do przemian energetycznych w organizmie. Niska osmolarność roztworu pozwala na stosowanie go jako rozpuszczalnika leków podawanych parenteralnie. 1g glukozy dostarcza 4 kcal (16,8 kJ). Osmolarność: 278 mOsm/l.

 • Wskazania

  Pozajelitowe uzupełnianie niedoborów płynów i węglowodanów. Do rozcieńczania i rozpuszczania koncentratów elektrolitów i leków nie wykazujących niezgodności.

 • Przeciwwskazania

  Hiperglikemia, hipokaliemia, kwasica, przewodnienie, odwodnienie hipotoniczne.

 • Środki ostrożności

  Ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą lub nietolerancją węglowodanów oraz u noworodków matek z cukrzycą. Preparatu nie należy podawać z krwią przez ten sam zestaw do przetaczania (pseudoaglutynacja krwinek). Roztwór może powodować przeciążenie płynami powodujące spadek stężenia elektrolitów we krwi i możliwość wystąpienia obrzęków obwodowych oraz obrzęku płuc. Podczas długotrwałego podawania preparatu  należy kontrolować bilans płynów, stężenie elektrolitów we krwi oraz równowagę kwasowo-zasadową. Zbyt duża szybkość infuzji lub zaburzenia metaboliczne mogą spowodować hiperglikemię  i cukromocz; należy regularnie kontrolować poziom cukru we krwi i w moczu.

 • Ciąża i laktacja

  Roztwory zawierające glukozę należy ostrożnie stosować w ciąży ze względu na ryzyko wystąpienia hiperglikemii, hiperinsulinemii i kwasicy u płodu oraz hipoglikemii u noworodka. U kobiet ciężarnych i karmiących piersią podawać po uwzględnieniu zaleceń i ograniczeń w dawkowaniu, przeciwwskazań i środków ostrożności.

 • Efekty uboczne

  Częstość nieznana: hiperglikemia, cukromocz, zaburzenia równowagi płynów, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, obrzęki obwodowe, niedobór witamin z grupy B, zmniejszenie stężenia elektrolitów we krwi (np. hipokaliemia, hipomagnezemia, hipofosfatemia), zapalenie lub zakrzepica żyły w miejscu podania.

 • Działanie z innymi lekami

  Preparat wykazuje niezgodność z aminofliną, rozpuszczalnymi barbituranami, erytromycyną, hydrokortyzonem, warfaryną, kanamycyną, rozpuszczalnymi sulfonamidami i witaminą B12.

 • Dawkowanie

  Dożylnie (w przypadku podania do żył obwodowych należy wybrać dużą żyłę ramienia i zmieniać codziennie miejsce wkłucia) we wlewie kroplowym. Dawkowanie indywidualne w zależności od wieku, masy ciała i stanu klinicznego pacjenta. Maksymalna szybkość wlewu: około 3 ml/kg mc./h  (210 ml/h dla pacjenta o masie ciała 70 kg, co odpowiada 10,5 g glukozy/h dla pacjenta o masie ciała 70 kg); maksymalna dawka dobowa: 30-40 ml/kg mc; co odpowiada 1,5 – 2,0 g glukozy/kg mc. Maksymalna dawka glukozy dla dorosłych: 0,5 g/kg mc./h oraz do 6,0 g/kg mc./dobę.

 • Danych o lekach dostarcza: