Glucardiamid

 • Skład

  1 pastylka zawiera 125 mg niketamidu i 1500 mg glukozy. Preparat zawiera sacharozę.

 • Działanie

  Preparat wzmacniający i poprawiający samopoczucie o synergicznym działaniu składników. Niketamid pobudza bezpośrednio o.u.n. poprzez stymulację śródmózgowia i ośrodka naczynioruchowego, a także pobudza ośrodek opuszkowo-oddechowy w rdzeniu przedłużonym. Nie działa pobudzająco na czynności psychiczne. Powoduje wrażliwość ośrodka oddechowego na dwutlenek węgla, podwyższa objętość oddechową i w mniejszym stopniu częstość oddechów, a także w minimalnym stopniu powoduje zwężenie naczyń obwodowych. Nie wpływa bezpośrednio na naczynia obwodowe, lecz zwiększając częstość uderzeń serca, podwyższa rzut minutowy serca i powoduje podwyższenie ciśnienia krwi zwłaszcza w stanach hipotensji. Po podaniu doustnym szybko się wchłania, ulega szybkiej dystrybucji. Wydalany jest z moczem. T0,5 wynosi 20-35 min. Glukoza magazynowana jest w wątrobie i w mięśniach pod postacią glikogenu, który stanowi źródło energii dla organizmu.

 • Wskazania

  Stany przewlekłego osłabienia i zmęczenia. Stany dużego i długotrwałego wysiłku fizycznego.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu. Tachykardia i poważne zaburzenia rytmu serca. Niestabilna dusznica bolesna. Nie stosować u dzieci do 12 rż.

 • Środki ostrożności

  Stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką astmą (ryzyko skurczu oskrzeli), nadciśnieniem tętniczym, nadczynnością tarczycy, padaczką (ryzyko obniżenia progu drgawkowego) oraz cukrzycą. Ze względu na zawartość sacharozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 • Ciąża i laktacja

  Nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży i podczas karmienia piersią (brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania).

 • Efekty uboczne

  Mogą wystąpić: obniżenie progu drgawkowego, uporczywy kaszel, skurcz oskrzeli, ból głowy, uczynnienie porfirii, charakteryzujących się napadowymi bólami brzucha, zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi.

 • Działanie z innymi lekami

  Zachować ostrożność u chorych stosujących leki sympatykomimetyczne i inhibitory MAO oraz leki powodujące relaksację mięśni.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli: ssać 4-6 pastylek na dobę.

 • Uwagi

  Preparat może powodować wystąpienie dodatnich wyników niektórych testów antydopingowych.

 • Danych o lekach dostarcza: