Gastrotrombina

 • Skład

  1 fiolka zawiera 5 000 j.m. lub 10 000 j.m. trombiny bydlęcej.

 • Działanie

  Enzym proteolityczny, katalizujący przemianę fibrynogenu w fibrynę i tym samym wytworzenie skrzepu. Miejscowo wykazuje właściwości hemostatyczne, odpowiadając za ostatni etap procesu krzepnięcia. Drugi składnik preparatu - bufor fosforanowy (rozpuszczalnik o pH 7,6) zobojętnia kwaśne środowisko żołądka i stwarza optymalne warunki dla działania trombiny.

 • Wskazania

  Leczenie wspomagające w krwawieniach z górnej części przewodu pokarmowego. Preparat nie zastępuje leczenia farmakologicznego, postępowania diagnostycznego, niezbędnych zabiegów endoskopowych i chirurgicznych.

 • Przeciwwskazania

  Znana nadwrażliwość na substancję czynną (białko bydlęce) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

 • Środki ostrożności

  Nie zaleca się stosowania u pacjentów z afibrynogenemią i dysfibrynogenemią (zmniejszona lub brak skuteczności trombiny). Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których wcześniej stosowano produkty zawierające trombinę bydlęca lub inne białka bydlęce z powodu ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej i powikłań krwotocznych. W przypadku wystąpienia pokrzywki, obrzęku ust i gardła, trudności w oddychaniu, spadku ciśnienia należy natychmiast przerwać stosowanie trombiny i wdrożyć odpowiednie leczenie.

 • Ciąża i laktacja

  Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią - należy rozważyć korzyści i potencjalne ryzyko.

 • Efekty uboczne

  Po zastosowaniu produktów zawierających trombinę stwierdzano obecność przeciwciał przeciw białku bydlęcemu i trombinie. Poziom przeciwciał we krwi pacjenta może wzrastać po każdym kolejnym użyciu trombiny bydlęcej. Powstałe przeciwciała w rzadkich przypadkach mogą powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne i krwawienia o różnym nasileniu. Pierwszym objawem reakcji anafilaktycznej mogą być zaburzenia świadomości w postaci lęku i uczucia zagrożenia. Może pojawić się świąd warg, języka, podniebienia, trudności w oddychaniu związane z obrzękiem jamy ustnej i (lub) języka, świszczący oddech, spadek ciśnienia tętniczego, omdlenie, uogólniona pokrzywka, świąd, wymioty. Powikłania zakrzepowe obserwowano tylko w przypadku nieprawidłowego zastosowania produktów zawierających trombinę po podaniu dotchawiczym lub dożylnym.

 • Działanie z innymi lekami

  Nie stosować równocześnie z lekami fibrynolitycznymi i inhibitorami trombiny. Można podawać jednocześnie z antybiotykami lub chemioterapeutykami.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Zawartość fiolki rozpuścić w 10 ml rozpuszczalnika (buforu fosforanowego), uzupełnić pozostałą częścią rozpuszczalnika i wypić. Dawkę można powtarzać do 3-4 razy w ciągu następnych 24-48 h, jeśli istnieje taka konieczność.

 • Uwagi

  Przechowywać w temperaturze 2-8st.C.

 • Danych o lekach dostarcza: