Entus

 • Skład

  5 ml syropu dla dzieci zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu, 5 ml syropu dla dorosłych zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu. Preparat zawiera sorbitol.

 • Działanie

  Lek o działaniu wykrztuśnym i mukolitycznym. Pobudza pneumocyty typu II do wytwarzania surfaktantu, który zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków płucnych, ułatwiając wymianę gazową oraz pokrywa ściany pęcherzyków płucnych i końcowych oskrzelików zapobiegając ich zapadaniu się w fazie wydechu. Ambroksol zmniejsza gęstość i lepkość śluzu oraz jego przyczepność do ścian oskrzelików i oskrzeli. Na początku leczenia obserwuje się przemijające zwiększenie objętości wydzieliny oskrzelowej. Ilość pojawiającej się wydzieliny w drogach oddechowych zależy od dawki. Po podaniu doustnym chlorowodorek ambroksolu wchłania się szybko (biodostępność wynosi 60%). Cmax w osoczu występu8je po 2,5 h. T0,5 wynosi 9 h. Ambroksoljest metabolizowany do aktywnych metabolitów, które są wydalane z moczem w postaci, rozpuszczalnych w wodzie glukuronianów. Po podaniu doustnym, 95% dawki ambroksolu chlorowodorkuwydala się w moczu. Mniej niż 10% wydala się w postaci niezmienionej.

 • Wskazania

  Wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach układu oddechowego, przebiegających z utrudnianiem odksztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej: rozedma płuc, astma oskrzelowa, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie krtani.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

 • Środki ostrożności

  Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy; niewydolnością nerek lub wątroby; z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli (możliwość zalegania wydzieliny). Na początku leczenia może pojawiać się nadmierna ilość płynnej wydzieliny oskrzelowej. W takim przypadku należy sprowokować kaszel w celu odkrztuszenia rozrzedzonej wydzieliny lub odsysać wydzielinę. Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (SJS), toksyczna martwica naskórka (TEN) i ostra uogólniona krostkowica (AGEP) W przypadku wystąpienia objawów postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), pacjent powinien natychmiast przerwać leczenie chlorowodorkiem ambroksolu i skonsultować się z lekarzem. Ze względu na zawartość sorbitolu, syropów nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

 • Ciąża i laktacja

  W ciąży stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ambroksol przenika do mleka matki, w okresie karmienia piersią należy ostrożnie stosować.

 • Efekty uboczne

  Rzadko: reakcje nadwrażliwości, dyzuria (utrudnione oddawanie moczu), wysypka, pokrzywka. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), obrzęk naczynioruchowy i świąd, zmiany skórne, gorączka, duszność, dreszcze, obrzęk twarzy, ból głowy, kserostomia (suchość błony śluzowej jamy ustnej), ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Mogą również wystąpić: zgaga, niestrawność, nudności, wymioty, biegunka i zaparcia.

 • Działanie z innymi lekami

  Ambroksolu nie należy stosować jednocześnie z: antybiotykami (np. amoksycyklina, erytromycyna, ampicylina, doksycyklina i cefuroksym), gdyż ambroksol zwiększa ich przenikanie do płuc i nasila ich działanie; teofiliną, ponieważ nasila działanie ambroksolu; lekami przeciwkaszlowymi, ponieważ mogą one hamować odruch kaszlowy i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę przez pierwsze 2-3 dni leczenia, a następnie 5 ml syropu 2razy na dobę. Dzieci w wieku 6-12 lat: 5 ml syropu 2-3 razy na dobę. Dzieci w wieku 3-5 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę. Dzieci w wieku do 2 lat: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę. Sposób podania. Przyjmować po posiłku. Nie stosować przed snem. Podane dawki stosuje się w leczeniu stanów ostrych i w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w leczeniu długotrwałym (powyżej 14 dni) można je zmniejszyć do połowy.

 • Uwagi

  Preparat nie powoduje upośledzenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 • Danych o lekach dostarcza: