DT-Szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana

 • Skład

  0,5 ml preparatu zawiera nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego i nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego.

 • Działanie

  Szczepionka skojarzona o silnych właściwościach antygenowych, wywołująca lub wzmagająca czynną odporność przeciw tężcowi i błonicy. Szczepionka sporządzona jest z oczyszczonych i koncentrowanych toksoidów błoniczego i tężcowego, które wywołują wytworzenie swoistych przeciwciał i uruchamiają mechanizmy umożliwiające powstanie pamięci immunologicznej. Uodporniające właściwości szczepionki wzmocnione są adiuwancyjnym działaniem wodorotlenku glinu. Efekt ochronny uzyskuje się po zastosowaniu wszystkich dawek zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

 • Wskazania

  Czynne uodpornianie przeciw błonicy i tężcowi dzieci zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. Szczepienie podstawowe: dzieci z przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw krztuścowi. Szczepienie przypominające: dzieci, które otrzymały pełny cykl szczepienia podstawowego (DTP lub DT).

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki szczepionki. Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką (łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki ). Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia (w tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby). Trombocytopenia lub zaburzenia neurologiczne po wcześniejszym podaniu szczepionki tężcowej i (lub) błoniczej. W przypadku przeciwwskazań do podania szczepionki błoniczej należy podać tylko szczepionkę TT; w przypadku przeciwwskazań do podania szczepionki tężcowej należy podać szczepionkę D. Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia DT - Szczepionką błoniczo-tężcowo adsorbowaną, to należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

 • Środki ostrożności

  U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takim przypadku zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii i oznaczenie poziomu przeciwciał po szczepieniu. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać. Szczepionka zawiera tiomersal jako środek konserwujący dlatego u szczepionego dziecka mogą wystąpić reakcje alergiczne. Należy upewnić się czy u dziecka występowały lub występują znane reakcje alergiczne oraz czy wystąpiły jakiekolwiek zaburzenia stanu zdrowia po wcześniejszym podaniu szczepionki.

 • Ciąża i laktacja

  Nie dotyczy - preparat przeznaczony dla dzieci.

 • Efekty uboczne

  Zaburzenia układu nerwowego: rzadko ból głowy (objawy zwykle ustępują po 24 - 48 h). Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤ 28 tygodnia ciąży). Zaburzenia żołądka i jelit: rzadko zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: zaczerwienienie, bolesny obrzęk i swędzenie, naciek limfatyczny (najczęściej u osób wielokrotnie szczepionych).; rzadko: nadmierne pocenie się, dreszcze, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie (ustępujące zwykle po 24 - 48 h); niezwykle rzadko: podskórne guzki - ziarniaki, z możliwością przekształcenia się w aseptyczne ropnie (ziarniaki nieznikające w okresie 6 tygodni mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwości na glin). Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko objawy nadwrażliwości.

 • Działanie z innymi lekami

  Szczepionkę DT można podawać w tym samym czasie z innymi szczepionkami pediatrycznymi - różne szczepionki powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała.

 • Dawkowanie

  Głęboko podskórnie lub domięśniowo (w mięsień naramienny lub przednioboczną część uda). Szczepienie podstawowe: 3 dawki 0,5 ml podane na przełomie 3 i 4 mż., w 5 mż. (6 tygodni po podaniu pierwszej dawki) oraz w 16-18 mż.(11 - 13 mies. po podaniu drugiej dawki). Szczepienie uzupełniające: 1 dawka 0,5 ml w 6 rż.. W przypadku braku możliwości wykonania szczepienia w 6 roku życia, szczepionkę należy podać w 7 roku życia. U dzieci powyżej 7 roku życia należy stosować szczepionkę Td. Po wykonaniu szczepienia dziecko powinno pozostać 30 min pod obserwacją lekarza.

 • Uwagi

  Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim. Nie podawać dożylnie. W czasie szczepienia należy zapewnić dostęp do zestawu przeciwwstrząsowego.

 • Danych o lekach dostarcza: