Dihydroergotaminum Filofarm

 • Skład

  1 g roztworu zawiera 2 mg mezylanu dihydroergotaminy.

 • Działanie

  Mechanizm działania polega na blokowaniu receptorów α-adrenergicznych i dopaminergicznych. Wykazuje długotrwałe, bezpośrednie kurczące działanie na mięśniówkę gładką naczyń obwodowych i mózgowych. Dihydroergotamina ma silniejsze działanie blokujące receptory α-adrenergiczne i dopaminergiczne oraz znacznie słabsze działanie kurczące naczynia od ergotaminy. Dihydroergotamina działa na ośrodkowe neurony serotoninergiczne, które odgrywają istotną rolę w mechanizmie działania przeciwmigrenowego. Wywiera selektywne działanie kurczące na naczynia układu żylnego, obniżając pojemność tych naczyń ze znacznie słabszym działaniem na opór naczyniowy tętnic i tętniczek (przeciwdziała to zastojowi żylnemu i przyspiesza powrót żylny oraz pozostaje bez istotnego wpływu na obwodowy opór naczyniowy). Biodostępność po podaniu doustnym nie przekracza 5%, maksymalne stężenie w surowicy osiąga po ok 30 min. do 3 h. Metabolizowana jest w wątrobie. Główny metabolit - 8-hydroksy-dihydroergotamina jest aktywny farmakologicznie.

 • Wskazania

  Napady migreny. Hipotonia ortostatyczna.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na alkaloidy sporyszu lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaburzenia czynności nerek lub wątroby. Choroba niedokrwienna serca (przebyty zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, angina Prinzmetala). Choroby naczyń obwodowych (objawy Raynauda, zarostowe zapalenie naczyń krwionośnych, zakrzepowe zapalenie żył). Stan po zabiegach chirurgicznych na naczyniach. Niekontrolowane nadciśnienie. Ciąża. Okres karmienia piersią.

 • Środki ostrożności

  Lek zawiera etanol. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Lek nie jest przeznaczony do długotrwałej terapii. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków. Jeśli u pacjenta długotrwale stosującego leki przeciwbólowe nasila się ból głowy, lek należy odstawić.

 • Ciąża i laktacja

  Nie należy stosować w ciąży (przypuszcza się, że dihydroergotamina może działać embriotoksycznie). Nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ dihydroergotamina przenika do mleka kobiecego i może wywoływać różnego rodzaju zaburzenia u dzieci karmionych piersią.

 • Efekty uboczne

  Mogą wystąpić: parestezje, osłabienie kończyn, ból i zawroty głowy, stany dezorientacji, senność, przy długotrwałym stosowaniu dużych dawek mogą wystąpić drgawki; zaburzenia rytmu serca, zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia tętniczego, długotrwałe stosowanie może doprowadzić do wystąpienia ergotyzmu (początkowo objawiającego się drętwieniem oraz oziębieniem rąk i stóp, w kolejnym etapie zaburzeniem krążenia w kończynach, długotrwałym skurczem naczyń krwionośnych i w konsekwencji martwicą kończyn); nudności, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, ból w nadbrzuszu, biegunka, zaparcie, uczucie suchości w jamie ustnej; przy długotrwałym stosowaniu może dojść do uszkodzenia wątroby i nerek, a także do zwłóknienia pozaotrzewnowego obejmującego włóknienie opłucnej, osierdzia, zapalenie osierdzia i zwłóknienie zastawek serca); rumień, obrzęk, wybroczyny, martwica naskórka, trądzik.

 • Działanie z innymi lekami

  Należy zachować co najmniej 24 h odstęp pomiędzy przyjmowaniem dihydroergotaminy, a innymi alkaloidami sporyszu: ergotaminą, metyzergidem, a także sumatryptanem. Nie stosować w trakcie terapii bromokryptyną lub kabergoliną ze względu na możliwość wystąpienia nadciśnienia i zawału mięśnia sercowego. W przypadku jednoczesnego stosowania dihydroergotaminy z lekami blokującymi receptory α-adrenergiczne (tolazoliną, prazosyną) oraz receptory β-adrenergiczne (atenololem, nadololem, oksprenololem, propranololem, timololem) może wystąpić wzrost ciśnienia tętniczego i bóle wieńcowe. Jednoczesne podawanie antybiotyków z grupy makrolidów (klarytromycyny, roksytromycyny, erytromycyny), może zaburzyć metabolizm dihydroergotaminy, poprzez zahamowanie cytochromu P-450 i spowodować nasilenie toksyczności alkaloidu. Delawirdyna, indynawir, rytonawir, nelfinawir stosowane jednocześnie z dihydroergotaminą zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina w połączeniu z dihydroergotaminą mogą spowodować wystąpienie zespołu serotoninowego (którego objawami są: zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie ogólne, osłabienie odruchów, sztywność, hipertermia). Dopamina i dobutamina stosowana jednocześnie z dihydroergotaminą mogą powodować obwodowe niedokrwienie i niedotlenienie prowadzące do martwicy dłoni i stóp; dlatego nie należy stosować tych leków łącznie z alkaloidami sporyszu.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku > 16 lat. podawać po 10-20 kropli 3 razy na dobę. W leczeniu napadów migreny podawać po 20-30 kropli 3 razy na dobę.

 • Uwagi

  Preparat zawiera 42,5% v/v mg etanolu, tzn do 425 mg na dawkę na dawkę. Ze względu na jego zawartość, preparat może zaburzać sprawność psychofizyczną, co może wpływać ograniczająco na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

 • Danych o lekach dostarcza: