d-Szczepionka błonicza adsorbowana

 • Skład

  1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 5 j.m. toksoidu błoniczego.

 • Działanie

  Szczepionka przeciw błonicy, adsorbowana (na uwodnionym wodorotlenku glinu), o zmniejszonej zawartości antygenu. Toksoid otrzymywany jest przez inaktywację formaldehydem toksyny błoniczej pochodzącej z hodowli Corynebacterium diphtheriae. Toksoid błoniczy zachowuje antygenowe właściwości toksyny natywnej, a pozbawiony jest patogenności. Posiada silne właściwości antygenowe i indukuje odpowiedź układu immunologicznego do wytwarzania swoistych przeciwciał (serokonwersja) i pamięci immunologicznej. Uodporniające właściwości szczepionki wzmocnione są adiuwancyjnym działaniem wodorotlenku glinu. Szczepionka spełnia wymogi WHO i Farmakopei Europejskiej ustalone dla szczepionki przeciwbłoniczej. Dawka szczepionki zapewnia odporność na 10 lat.

 • Wskazania

  Czynne uodpornianie przeciw błonicy młodzieży i dorosłych w ramach Programu Szczepień Ochronnych: jako dawka przypominająca, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Szczepionka przeznaczona jest do szczepienia przypominającego.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze szczepionki (tiomersal). Ostre infekcje przebiegające z gorączką; łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki. Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia; szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do szczepienia, należy ocenić ryzyko podania szczepionki względem ryzyka wystąpienia zakażenia. Nie podawać donaczyniowo.

 • Środki ostrożności

  Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień oraz działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane. Należy zapewnić możliwość natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznej. Po wykonaniu szczepienia pacjent powinien przez 30 min znajdować się pod obserwacją lekarza. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być zmniejszona - zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii i oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwbłoniczych po szczepieniu. Ze względu na zawartość tiomersalu, szczepionka może powodować reakcje alergiczne.

 • Ciąża i laktacja

  Szczepionka może być stosowana tylko w przypadku poważnego zagrożenia zakażeniem błonicą. Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do podania szczepionki.

 • Efekty uboczne

  Mogą wystąpić reakcje w miejscu wstrzyknięcia (sporadycznie): zaczerwienienie, bolesny obrzęk. Bardzo rzadko: ból głowy, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie.

 • Działanie z innymi lekami

  Szczepionkę można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz immunoglobulinami - różne szczepionki i immunoglobuliny powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

 • Dawkowanie

  Głęboko podskórnie (w mięsień naramienny): 1 dawka (0,5 ml). Szczepienie przypominające: 1 dawka (0,5 ml) po 10 latach od ostatniego szczepienia.

 • Uwagi

  Przechowywać w temp. 2-8st.C.

 • Danych o lekach dostarcza: