Cyclonamine

 • Skład

  1 tabl. zawiera 250 mg etamsylatu. Preparat zawiera pirosiarczyn sodu.

 • Działanie

  Preparat o działaniu przeciwkrwotocznym i angioprotekcyjnym. Wpływa na początkową fazę zatrzymywania krwawienia (interakcja między śródbłonkiem i płytkami krwi). Dzięki poprawie przylegania płytek i przywróceniu wytrzymałości ścian włośniczek powoduje skrócenie czasu krwawienia oraz zmniejszenie utraty krwi. Nie powoduje zwężenia naczyń, nie zmienia plazmatycznych czynników krzepnięcia. Po podaniu doustnym wolno wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax w surowicy po 4 h. Wiąże się z białkami osocza w ponad 95%. Lek jest wydalany w moczu, w ponad 75% w postaci niezmienionej. T0.5 wynosi około 8 h.

 • Wskazania

  W chirurgii: zapobieganie i leczenie przedoperacyjne lub pooperacyjne krwawienia włośniczkowego we wszystkich typach operacji z polem dobrej perfuzji tkanek (w otorynolaryngologii, ginekologii, położnictwie, urologii, stomatologii, okulistyce, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej). W chorobach wewnętrznych: zapobieganie i leczenie krwawienia włośniczkowego o różnej etiologii i lokalizacji (krwiomocz, krwawe wymioty, krew w kale, krwawienie z nosa, krwawienia z dziąseł). W ginekologii: plamienie (krwawienie poza cyklem miesiączkowym), nadmierne krwawienie menstruacyjne pierwotne lub wtórne wywołane wkładką wewnątrzmaciczną po wykluczeniu przyczyn organicznych.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostra porfiria.

 • Środki ostrożności

  Jeżeli etamsylat stosowany jest w celu zmniejszenia nadmiernego i (lub) przedłużającego się krwawienia menstruacyjnego, a poprawa jednak nie nastąpi, należy znaleźć i wykluczyć możliwe przyczyny patologiczne.

 • Ciąża i laktacja

  Ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania nie zaleca się preparatu w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego nie zaleca się stosowania w czasie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Rzadko: bóle brzucha, nudności, bóle głowy, wysypka. W większości przypadków objawy te spontanicznie ustąpią. Jeśli jednak nie ustępują, należy zmniejszyć dawkowanie lub odstawić preparat.

 • Działanie z innymi lekami

  Nieznane. Preparat może być kojarzony z innymi lekami (także przeciwzakrzepowymi). W przypadku potrzeby podania wlewu dekstranu, etamsylat powinien być podany jako pierwszy.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli. Przed zabiegiem chirurgicznym: 1 do 2 tabl. (250-500 mg) na 1 h przed zabiegiem chirurgicznym. Po zabiegu chirurgicznym: 1 do 2 tabl. (250-500 mg) co 4 do 6 h, dopóki istnieje ryzyko krwawienia. Choroby wewnętrzne: zwykle 2 tabl. 2 do 3 razy na dobę (1000-1500 mg). Przyjmować razem z jedzeniem, popić małą ilością płynu. Czas trwania leczenia zależy od wyników leczenia. Ginekologia, plamienia i nadmierne krwawienia menstruacyjne: 2 tabl. 3 razy na dobę (1500 mg) wraz z jedzeniem, popić małą ilością płynu. Leczenie trwa 10 dni i rozpoczyna się na 5 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem menstruacji. Dzieci: połowa dawki dla dorosłych.

 • Danych o lekach dostarcza: