Cusicrom

 • Skład

  1 ml roztworu zawiera 40 mg kromoglikanu disodu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

 • Działanie

  Lek przeciwalergiczny do stosowania miejscowego. Stabilizuje błonę komórkową komórek tucznych, zapobiegając ich degranulacji, a tym samym uwolnieniu histaminy i innych mediatorów reakcji alergicznych. Nie wykazuje działania obkurczającego naczynia, przeciwhistaminowego, rozszerzającego oskrzela ani przeciwzapalnego. Kromoglikan disodu podany do worka spojówkowego wchłania się zaledwie w 0,03%.

 • Wskazania

  Leczenie chorób alergicznych oczu, takich jak: sezonowe i całoroczne alergiczne zapalenie spojówek, wiosenne zapalenie rogówki i spojówek, alergiczne (atopowe) zapalenie rogówki. Alergie związane z używaniem soczewek kontaktowych.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

 • Środki ostrożności

  Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może wywoływać podrażnienie oczu oraz powodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Pacjentów należy poinformować, że przed zastosowaniem kropli należy zdjąć soczewki kontaktowe, a następnie odczekać co najmniej 15 min przed ich ponownym założeniem. Nie udowodniono bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

 • Ciąża i laktacja

  Ostrożnie stosować w ciąży. Zachować szczególną ostrożność stosując lek w okresie karmienia piersią. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie leku biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

 • Efekty uboczne

  Często: uczucie dyskomfortu w oku. Niezbyt często: wyciek z oka, świąd oka, zaburzenia czucia w obrębie oka, zwiększone łzawienie, przekrwienie oka. Dodatkowe działania niepożądane zidentyfikowane w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu (częstość nieznana): podrażnienie oka.

 • Dawkowanie

  Dospojówkowo. Zazwyczaj 1-2 krople do każdego oka w regularnych odstępach czasu, 4-6 razy na dobę. Liczbę dawek dobowych leku oraz czas jego stosowania można modyfikować zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi przez lekarza. Objawowa reakcja na leczenie występuje przeważnie po kilku dniach (niekiedy do 6 tygodni). O długości okresu podawania leku decyduje lekarz. Sposób podania. W celu prawidłowego podania leku należy lekko odciągnąć ku dołowi powiekę i zakroplić preparat do worka spojówkowego. Krople do oczu należy podawać z zachowaniem odpowiednich warunków higienicznych. Przy jednoczesnym stosowaniu innych preparatów miejscowo do oczu, należy zachować co najmniej 5 min przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

 • Uwagi

  Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli niewyraźne widzenie występuje po zakropleniu leku do oka, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu odzyskania prawidłowej ostrości wzroku.

 • Danych o lekach dostarcza: