Convafort

 • Skład

  1 tabl. draż. zawiera 15,7 mg wyciągu suchego (10-11:1) z ziela konwalii; tabl. zawierają sacharozę i laktozę.

 • Działanie

  Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Lek zawiera glikozydy kardenolidowe ziela konwalii, które wzmacniają siłę skurczu mięśnia sercowego (działanie inotropowo dodatnie). Działanie jest podobne do działania strofantyny, ale znacznie słabsze. Ponadto lek działa słabo moczopędnie. Glikozydy kardenolidowe ziela konwalii szybko, choć w niewielkim stopniu (ok. 10%) wchłaniają się w jelicie cienkim. W bardzo małym stopniu wiążą się z frakcją albumin osocza (ok. 16%), w związku z czym efekt leczniczy następuje szybko, lecz jest krótkotrwały. Nie kumulują się w organizmie.

 • Wskazania

  Lek stosowany tradycyjnie, wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca, niewymagającej stosowania innych leków, bez objawów zastoju krążenia oraz w osłabieniu mięśnia sercowego u osób w wieku starszym.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu. Hipokaliemia. Hiperkalcemia. Zaburzenia przewodnictwa serca (np.: częstoskurcz komorowy, migotanie komór, blok przedsionkowo-komorowy).

 • Środki ostrożności

  W przypadku nasilenia się objawów związanych z niewydolnością krążenia lub jeżeli wystąpią objawy ciężkiej niewydolności serca należy zastosować silniejsze środki nasercowe. Ze względu na zawartość sacharozy, nie stosować preparatu u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Ze względu na zawartość laktozy, nie stosować preparatu u pacjentów z nietolerancja galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 • Ciąża i laktacja

  Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

 • Działanie z innymi lekami

  Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z: innymi glikozydami nasercowymi, β-blokerami, blokerami kanału wapniowego. Zwiększenie działania leku może wystąpić przy równoczesnym stosowaniu chinidyny, soli wapnia, saluretyków, środków przeczyszczających oraz przy długotrwałej terapii glikokortykosteroidami.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli i młodzież >12 lat: 1-2 tabl. draż. 3 razy dziennie, 15 min przed posiłkiem. W leczeniu skojarzonym ze strofantyną preparat można podawać w odstępach 9 h przed i 8 h po iniekcji strofantyny.

 • Danych o lekach dostarcza: