Calcium Resonium

 • Skład

  Sól wapniowa sulfonowanej żywicy polistyrenowej - 99,934% (zawartość wapnia wynosi 1,2 g/15 g preparatu).

 • Działanie

  Żywica jonowymienna stosowana do wiązania nadmiernej ilości jonów potasowych we krwi. Żywica nie wchłania się w przewodzie pokarmowym.

 • Wskazania

  Hiperkaliemia, występująca w bezmoczu lub w ciężkim skąpomoczu u pacjentów wymagających dializy oraz u pacjentów dializowanych (hemodializa lub dializa otrzewnowa). Preparat jest zalecany u pacjentów, u których stosowanie soli sodowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej jest niewskazane ze względu na zawartość sodu.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu. Stężenie potasu we krwi poniżej 5 mmol/l. Niedrożność jelit. Pacjenci z nadczynnością przytarczyc, szpiczakiem mnogim, sarkoidozą lub rakiem przerzutowym, u których może wystąpić niewydolność nerek i hiperkalcemia. Nie stosować doustnie u noworodków, a przede wszystkim u noworodków z atonią jelit.

 • Środki ostrożności

  Szczególnie ostrożnie stosować u wcześniaków i dzieci z małą masą urodzeniową (ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego lub martwicy jelit). Ostrożnie stosować u dzieci i noworodków podczas podawania leku doodbytniczo (ryzyko skwalenia żywicy w odbytnicy).

 • Ciąża i laktacja

  W ciąży i okresie laktacji stosować jedynie w przypadkach, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu.

 • Efekty uboczne

  Niekiedy mogą wystąpić nudności, brak łaknienia, wymioty, zaparcia oraz zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hiperkalcemia), rzadko biegunka. Obserwowano powstanie kamieni kałowych po doodbytniczym podaniu leku, szczególnie u dzieci, oraz złogi w żołądku i jelitach po podaniu doustnym. Opisano bardzo rzadkie przypadki niedrożności jelit. W wyniku wniknięcia leku do płuc (podczas wdechu) może wystąpić ostre zapalenie oskrzeli lub odoskrzelowe zapalenie płuc.

 • Działanie z innymi lekami

  Leki przeczyszczające lub zobojętniające treść żołądkową zawierające glin i magnez podawane jednocześnie z preparatem mogą powodować zasadowicę metaboliczną. Hipokaliemia i (lub) hiperkalcemia spowodowana stosowaniem preparatu może znacznie nasilić toksyczne działanie glikozydów naparstnicy na mięsień sercowy. Preparat może zmniejszać wchłanianie litu oraz tyroksyny. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania sorbitolu i soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej ze względu na możliwość powstania martwicy okrężnicy. Preparatu nie należy podawać z sokami ze świeżo wyciśniętych owoców, ponieważ zawierają one potas.

 • Dawkowanie

  Doustnie lub doodbytniczo (lewatywa). Dawkowanie należy ustalić na podstawie regularnych oznaczeń stężenia elektrolitów we krwi. Dorośli. Doustnie: zazwyczaj 15 g 3-4 razy na dobę. Żywicę podaje się z małą ilością wody lub w postaci pasty z niewielką ilością środka słodzącego. Doodbytniczo (w przypadkach, gdy doustne podanie preparatu jest niemożliwe lub utrudnione): w postaci zawiesiny 30 g żywicy w 150 ml wody lub 10% roztworu glukozy raz na dobę we wlewie doodbytniczym, który powinien być utrzymany przynajmniej 9 h; okrężnicę należy następnie wypłukać w celu usunięcia żywicy. Jeżeli początkowo podaje się preparat doustnie i doodbytniczo, podawanie doodbytnicze można przerwać, gdy żywica podana doustnie w sposób naturalny dostanie się do odbytnicy. Dzieci: w ostrej hiperkaliemii podaje się 1 g/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych; w leczeniu podtrzymującym dawkę można zmniejszyć do 0,5 g/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Preparat podaje się doustnie, najlepiej z napojem lub z niewielką ilością dżemu albo miodu, nie z sokiem ze świeżo wyciśniętych owoców; w razie konieczności preparat należy podać doodbytniczo, stosując dawkę co najmniej równą doustnej i rozcieńczoną w takich samych proporcjach jak u dorosłych. Następnie okrężnicę należy wypłukać. Noworodki (wyłącznie doodbytniczo): 0,5-1 g/kg mc. na dobę rozcieńczoną jak dla dorosłych. Następnie okrężnicę należy wypłukać. Zawiesinę żywicy należy przygotować na krótko przed zastosowaniem i zużyć w ciągu 24 h.

 • Uwagi

  Należy kontrolować stężenie potasu i magnezu we krwi (kontrola stężenia potasu jest szczególnie zalecana u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy). Stężenie wapnia we krwi należy kontrolować co tydzień.

 • Danych o lekach dostarcza: