Buscopan

 • Skład

  1 tabl. powl. zawiera 10 mg butylobromku hioscyny; preparat zawiera sacharozę. 1 tabl. powl. Forte zawiera 20 mg butylobromku hioscyny; preparat zawiera laktozę.

 • Działanie

  Lek, będący czwartorzędową pochodną amoniową, działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego. Butylobromek hioscyny nie przenika do OUN - nie daje działań niepożądanych związanych z działaniem antycholinergicznym na OUN. Obwodowe działanie antycholinergiczne wynika z blokowania zwojów w obrębie jamy brzusznej i blokowania receptorów muskarynowych. Po podaniu doustnym lek jest częściowo wchłaniany - 8%. Dostępność w krążeniu ogólnym wynosi

 • Wskazania

  Stany skurczowe mięśni gładkich przewodu pokarmowego (zaburzenia czynnościowe w obrębie przewodu pokarmowego, bolesne skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), stany skurczowe i dyskinezja dróg żółciowych (zaburzenia czynnościowe w obrębie dróg żółciowych, ostry ból w drogach żółciowych, kolka żółciowa), stany skurczowe w obrębie układu moczowo-płciowego (bolesne miesiączkowanie, kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową).

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na butylobromek hioscyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nużliwość mięśni (myasthenia gravis). Patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon). Stosowanie leku jest przeciwwskazane w przypadku rzadkich zaburzeń dziedzicznych, które mogą uniemożliwiać przyjmowanie zawartej w nim substancji pomocniczej.

 • Środki ostrożności

  Ze względu na ryzyko związane z działaniem antycholinergicznym, ostrożnie stosować u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania, u pacjentów ze zwężeniem w obrębie jelit lub dróg moczowych, jak również u pacjentów ze skłonnością do tachykardii (np. w przebiegu nadczynności tarczycy, niewydolności serca, zabiegu kardiochirurgicznego). Przy występowaniu ostrego, niewyjaśnionego lub nasilającego się bólu brzucha, czy też obecności innych objawów (gorączka, nudności, wymioty, zmiany rytmu wypróżnień, tkliwość brzucha, spadek ciśnienia krwi, omdlenia lub obecność krwi w stolcu), niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych w celu zbadania etiologii objawów. 1 tabl. 10 mg zawiera ok. 41,2 mg sacharozy, co odpowiada 411,8 mg sacharozy w przypadku maksymalnej zalecanej dawki dobowej - pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu. 1 tabl 20 mg (Forte) zawiera 138,5 mg laktozy jednowodnej, co w przypadku maksymalnej zalecanej dawki dobowej odpowiada 692,5 mg laktozy jednowodnej - pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, np. galaktozemią, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować preparatu.

 • Ciąża i laktacja

  Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Niezbyt często: tachykardia, suchość w jamie ustnej, zmniejszenie wydzielania potu, reakcje skórne (pokrzywka, świąd). Rzadko: zatrzymanie moczu. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne z epizodami zaburzeń oddychania i wstrząsem anafilaktycznym, wysypka, rumień, nadwrażliwość.

 • Działanie z innymi lekami

  Preparat może nasilać działanie antycholinergiczne trój- i czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwhistaminowych, leków przeciwpsychotycznych, chinidyny, amantadyny, dizopiramidu i innych leków antycholinergicznych (np. tiotropium, ipratropium, związki podobne do atropiny). Jednoczesne leczenie antagonistami dopaminy (np. metoklopramidem) i preparatem może zmniejszać skuteczność działania obu tych leków na przewód pokarmowy. Lek może nasilać tachykardię wywołaną przez leki β-adrenergiczne.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Tabl. 10 mg: dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 lub 2 tabl. 3-5 razy na dobę; dzieci 6-12 lat: 1 tabl. 3 razy na dobę. Tabl. 20 mg: dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabl. 1-5 razy na dobę. Tabl. należy połykać w całości, popijając płynem. Lek nie powinien być podawany bez przerwy lub przez dłuższy czas, bez zbadania przyczyny dolegliwości.

 • Danych o lekach dostarcza: