Betoptic

 • Skład

  1 ml kropli do oczu Betoptic 0,5% zawiera 5 mg betaksololu. 1 ml zawiesiny do oczu Betoptic S zawiera 2,5 mg betaksololu.

 • Działanie

  Kardioselektywny β-adrenolityk, pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i działania miejscowo znieczulającego. Nie wpływa lub ma niewielki wpływ na akomodację i średnicę źrenicy. U pacjentów z centralnym zmętnieniem soczewki stosowanie preparatu pozwala uniknąć upośledzenia widzenia, występującego w związku ze zwężeniem źrenicy. Początek działania występuje 0,5 h od podania leku, działanie maksymalne w ciągu 2 h, działanie betaksololu utrzymuje się 12 h. Jest wydalany z moczem głównie w postaci metabolitów. T0,5 wynosi 16-22 h.

 • Wskazania

  Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z przewlekłą jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym, jako monoterapia lub jako leczenie uzupełniające.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu. Bradykardia, zespół chorego węzła zatokowo-przedsionowego, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy IIst. i IIIst. niekontrolowanym stymulatorem serca, wstrząs kardiogenny, niewydolność serca. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z reaktywną chorobą dróg oddechowych,w tym z ciężką astmą oskrzelową (istniejącą albo w wywiadzie) oraz POChP.

 • Środki ostrożności

  Ostrożnie stosować u pacjentów z hipoglikemią, cukrzycą (szczególnie niestabilną), miastenią oraz u pacjentów z podejrzeniem tyreotoksykozy (nagłe odstawienie leków β-adrenolitycznych może spowodować przełom tarczycowy). W przypadku wystąpienia pierwszych objawów niewydolności serca należy przerwać leczenie betaksololem. Należy zachować ostrożność u pacjentów z jaskrą i zaburzeniami czynności płuc. Należy rozważyć stopniowe odstawianie preparatu przed poddaniem pacjenta znieczuleniu ogólnemu, ponieważ betaksolol zmniejsza zdolność mięśnia sercowego do odpowiedzi na bodźce z układu współczulnego. W przypadku stosowania betaksololu w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjenta z jaskrą z zamkniętym kątem, należy jednocześnie stosować lek zwężający źrenicę. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania preparatów u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania preparatów u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

 • Ciąża i laktacja

  W ciąży stosować wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ze względu na brak danych dotyczących przenikania betaksololu do mleka kobiet karmiących - ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Często (≥1%,

 • Działanie z innymi lekami

  Podczas łącznego stosowania doustnych leków β-adrenolitycznych i betaksololu w kroplach do oczu istnieje ryzyko nasilonego działania na ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Jednoczesne stosowanie leków zmniejszających stężenie katecholamin (np. rezerpina) może spowodować niedociśnienie tętnicze i (lub) bradykardię. Równoczesne stosowanie leków psychotropowych o działaniu adrenergicznym zwiększa ryzyko nasilenia ich działania.

 • Dawkowanie

  Miejscowo: do worka spojówkowego chorego oka 2 razy na dobę 1 kroplę roztworu Betoptic 0,5% lub zawiesiny Betoptic S. U niektórych pacjentów stabilizacja ciśnienia wewnątrzgałkowego może wystąpić po kilku tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Zaleca się ścisłą obserwację pacjentów z jaskrą. Gdy ciśnienie wewnątrzgałkowe nie jest odpowiednio wyrównane, można zastosować leczenie skojarzone z pilokarpiną i innymi lekami zwężającymi źrenicę i (lub) adrenaliną i (lub) inhibitorami anhydrazy węgalnowej lub analogami prostaglandyn. W przypadku zamiany innego leku przeciwjaskrowego na Betoptic 0,5%: ostatniego dnia podawania leku przeciwjaskrowego zacząć podawać Betoptic 0,5% w dawce 1 kropla 2 razy na dobę, następnego dnia odstawić uprzednio stosowany lek i kontynuować leczenie Betoptic 0,5%. Przy zmianie leczenia obejmującego kilka leków przeciwjaskrowych konieczne jest indywidualne ustalenie schematu leczenia; zmiany w dawkowaniu kolejnych leków należy prowadzić w odstępach nie mniejszych niż tydzień.W celu zmniejszenia wchłaniania układowego betaksololu należy zamknąć powiekę i delikatnie ucisnąć przewód nosowo-łzowy na 2 min po zakropleniu leku.

 • Uwagi

  Krople zawierają chlorek benzalkoniowy, który może gromadzić się w miękkich soczewkach kontaktowych, dlatego leku nie należy stosować podczas używania takich soczewek. Należy wyjąć soczewki kontaktowe z oka przed zakropleniem leku i ponowne założyć po upływie 15 min od zakroplenia preparatu. Podczas stosowania kilku leków działających miejscowo należy zachować 10-15-minutową przerwę między zakraplaniem kolejnych leków. Bezpośrednio po podaniu preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

 • Danych o lekach dostarcza: