Aviomarin

 • Skład

  1 tabl. zawiera 50 mg dimenhydraminy. 1 guma do żucia zawiera 20 mg dimenhydraminy; preparat zawiera: sacharozę sorbitol, glukozę i aspartam.

 • Działanie

  Lek przeciwwymiotny. Wykazuje działanie antycholinergiczne, przeciwhistaminowe i miejscowo znieczulające. Działa silnie hamująco na ośrodek wymiotny w rdzeniu przedłużonym i odruchy błędnikowe. Działanie to jest nasilone przez właściwości parasympatykolityczne (zmniejszenie napięcia mięśni gładkich i perystaltyki przewodu pokarmowego, zahamowanie czynności wydzielniczej ślinianek, osłabienie czynności wydzielniczej żołądka). Lek dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu tabletki początek działania występuje po 30 min i trwa przez 3-6 h. Po podaniu gumy do żucia maksymalne stężenie we krwi osiągane jest po ok. 2,6 h. Dimenhydramina wiąże się z białkami osocza w 76-85%. Metabolizowana jest w wątrobie, wydalana przez nerki. T0,5 po podaniu tabletek wynosi 3,5 h, po podaniu gumy do żucia - 4-8 h i wydłuża się z wiekiem.

 • Wskazania

  Tabletki: zapobieganie chorobie lokomocyjnej, zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów innego pochodzenia (z wyjątkiem wywołanych przez leki stosowane w chemioterapii nowotworów). Guma do żucia: zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów w przebiegu choroby lokomocyjnej o łagodnym nasileniu.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na dimenhydraminę, inne leki przeciwhistaminowe lub którąkolwiek substancje pomocniczą. Dzieci poniżej 6 lat. Ponadto tabletki: ostry napad astmy, jaskra z wąskim katem przesączania, guz chromochłonny, porfiria, przerost gruczołu krokowego oraz zaleganie moczu w pęcherzu, padaczka.

 • Środki ostrożności

  Gumy do żucia ostrożnie stosować u pacjentów z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, ze zwężeniem odźwiernika, z porfirią, z padaczką. Dimenhydraminę stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek, ze względu na brak odpowiednich badań potwierdzających bezpieczeństwo. Ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG i wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca lek stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami układu krążenia oraz u pacjentów z chorobami lub stanami zwiększającymi ryzyko zaburzeń układu bodźco-przewodzącego serca (np.: hipokaliemia, hipomagnezemia, leki wydłużające odstęp QT). Ponadto lek stosować ostrożnie u pacjentów ze zwężeniem odźwiernika, nadczynnością tarczycy, z przewlekłymi trudnościami w oddychaniu, astmą, POChP. W przypadku skojarzonego stosowania z lekami o działaniu ototoksycznym istnieje możliwość maskowania objawów uszkodzenia słuchu. Preparatu nie należy stosować w skojarzeniu z lekami nasercowymi, lekami hamującymi czynność o.u.n. ani z alkoholem. Gumy do żucia zawierają lewomentol - należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami alergicznymi (np. astma); u dzieci poniżej 2 lat po podaniu mentolu opisywano przypadki ciężkich działań niepożądanych ze strony układu oddechowego, w tym skurcz krtani. Gumy do życia zawierają aspartam - nie należy ich stosować u pacjentów z fenyloketonurią. Gum do żucia nie powinni stosować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

 • Ciąża i laktacja

  Nie stosować w III trymestrze ciąży (lek może wywołać hiperstymulację macicy oraz bradykardię u płodu, niekiedy zagrażającą życiu). W I i II trymestrze ciąży stosować tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają zagrożenie dla płodu. Lek przenika do mleka kobiecego - nie stosować w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Bardzo często: senność, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy, uczucie osłabienia. Często: zaburzenia widzenia, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, zmniejszenie łaknienia, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, trudność w oddawaniu moczu, osłabienie mięśni, zmęczenie, tachykardia, niedrożność nosa, reakcje paradoksalne (zwłaszcza u dzieci), takie jak pobudzenie, zaburzenia snu, niepokój, drżenie. Rzadko: niedociśnienie, niedokrwistość hemolityczna, ból głowy, bezsenność, skórne reakcje nadwrażliwości, nadwrażliwość na światło, zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka cholestatyczna. Bardzo rzadko: złuszczające zapalenie skóry. Częstość nieznana: zaburzenia nastroju, niepokój ruchowy, pobudzenie, stany lękowe. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do uzależnienia.

 • Działanie z innymi lekami

  Równoczesne stosowanie dimenhydraminy i leków hamujących czynność o.u.n. (leki nasenne, uspokajające, barbiturany, leki przeciwbólowe, narkotyczne) lub alkoholu może potęgować działanie depresyjne na o.u.n. Dimenhydramina nasila działanie innych leków przeciwcholinergicznych, takich jak atropina, czy trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Inhibitory MAO zwiększają działanie przeciwcholinergiczne dimenhydraminy. Dimenhydramina w skojarzeniu z diazepamem działa synergistycznie, z amfetaminą i jej pochodnymi - antagonistycznie. Dimenhydramina osłabia działanie kortykosteroidów oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych. Dimenhydramina w skojarzeniu z lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi może nasilać ich działanie hipotensyjne. Należy unikać równoczesnego stosowania dimenhydraminy i leków wydłużających odstęp QT (np. leki antyarytmiczne klasy I A lub III, niektóre antybiotyki i neuroleptyki), lub powodujących hipokaliemię (np. niektóre leki moczopędne). Dimenhydramina stosowana z antybiotykami wykazującymi działanie ototoksyczne (np. streptomycyna, neomycyna, wiomycyna, kanamycyna, amikacyna) może maskować objawy uszkodzenia narządu słuchu i równowagi. Dimenhydramina stosowana jednocześnie z solami bizmutu oraz lekami przeciwbólowymi, psychotropowymi i skopolaminą może powodować osłabienie wzroku. Dimenhydramina może zawyżać wyniki oznaczeń stężenia teofiliny niektórymi metodami immunologicznymi.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Tabletki. Dorośli i dzieci powyżej 14 lat: 50-100 mg. W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4-6 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 400 mg. Dzieci 6-14 lat: 50 mg. W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 6-8 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg/kg mc. przy czym, nie więcej niż 150 mg na dobę. Preparat należy przyjąć co najmniej 30 min przed planowaną podróżą lub zażyciem źle tolerowanego leku. Można przyjmować niezależnie od posiłków, popić wodą. Gumy do żucia. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 pastylki gumy w odstępach co 30 min. W razie potrzeby można stosować kolejne pastylki gumy, ale nie więcej niż 7 w ciągu doby. Dzieci 6-12 lat: 2 pastylki gumy w odstępach co 30 min. W razie potrzeby można stosować kolejne pastylki gumy, ale nie więcej niż 4 w ciągu doby. Zastosowanie u dziecka jest możliwe tylko, jeśli jest ono w stanie żuć gumę. Profilaktycznie gumę należy żuć ok. 1 h przed podróżą. Każdą pastylkę gumy należy żuć przez ok. 30 min. Pozostałą po tym czasie resztę gumy można wyrzucić. Przypadkowe połknięcie gumy nie powoduje żadnych działań niepożądanych. W przypadku braku skuteczności gumy do żucia należy zwrócić się do lekarza.

 • Uwagi

  Preparat osłabia sprawność psychofizyczną - nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w trakcie stosowania preparatu. Z uwagi na działanie przeciwhistaminowe, dimenhydramina może fałszować wyniki badań alergologicznych. U osób z protezami dentystycznymi guma do żucia może przyklejać się do protez, a niekiedy powodować ich uszkodzenie.

 • Danych o lekach dostarcza: