Ascodan

 • Skład

  1 tabl. zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 8 mg fosforanu kodeiny.

 • Działanie

  Kwas acetylosalicylowy to niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwbólowym. Hamuje syntezę prostaglandyn i tromboksanu A2. Ponadto hamuje agregację płytek krwi. Wchłania się prawie całkowicie z przewodu pokarmowego. Wiąże się z albuminami osocza w 33%. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem w postaci niezmienionej oraz w postaci metabolitów. T0,5 wynosi 2-3 h. Zawarta w preparacie kodeina wykazuje silne działanie przeciwkaszlowe i przeciwbólowe synergiczne z działaniem kwasu acetylosalicylowego. Dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, jest metabolizowana w wątrobie do morfiny i norkodeiny, wydalana jest z moczem głównie w postaci związanej (glukuroniany). T0,5 wynosi 2-4 h.

 • Wskazania

  Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką. Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: ból głowy, mięśni, stawów, ból neuropatyczny i inne.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nadwrażliwość na inne NLPZ, przebiegająca z objawami, tj.: skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs. Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, katar sienny lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na NLPZ napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego. Depresja oddechowa. Ostre upojenie alkoholowe. Stany, w których istnieje ryzyko porażennej niedrożności jelit. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Ciężka niewydolność serca. Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna). Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na mielotoksyczność. Jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO i w okresie do 2 tyg. po ich odstawieniu. Dzieci poniżej 12 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. Urazy głowy lub krwotoki wewnątrzczaszkowe, gdyż kodeina może zwiększać depresję oddechową oraz ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego. Ciąża i okres karmienia piersią. Nie stosować u pacjentów uzależnionych od opioidów.

 • Środki ostrożności

  Nie należy stosować u pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika ze względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego oraz u chorych przyjmujących leki przeciw dnie. Stosować ostrożnie u pacjentów z niedoczynnością kory nadnerczy, z zaburzeniami czynności nerek, przewlekłą niewydolnością nerek, rozrostem gruczołu krokowego oraz z utrudnionym odpływem moczu, z chorobami dróg żółciowych (np. kamicą żółciową) oraz po zabiegach chirurgicznych w obrębie dróg żółciowych. Ostrożnie stosować u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i układowym toczniem rumieniowatym oraz niewydolnością wątroby; należy kontrolować czynność wątroby. Zachować ostrożność w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego i stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia, niewydolności serca. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z metotreksatem w dawkach

 • Ciąża i laktacja

  Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią. U kobiet może wystąpić przemijające zaburzenie płodności przez wpływ na owulację, ustępujące po zakończeniu terapii.

 • Efekty uboczne

  Może wystąpić: niewydolność serca, małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawienia, wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego; szumy uszne, zaburzenia słuchu, zawroty głowy, senność, zaburzenia nastroju, omamy, drgawki (dzieci), sedacja; zwężenie źrenic; depresja oddechowa, skurcz oskrzeli; niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, suchość w jamie ustnej, zaparcia, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje; białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, skurcz moczowodów; swędzenie, wysypka; nadciśnienie, ortostatyczny spadek ciśnienia tętniczego krwi; wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs; ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej w surowicy oraz stężenia bilirubiny, ostry ból brzucha z cechami bólu charakterystycznego dla schorzeń dróg żółciowych lub trzustki, wskazujące na skurcz zwieracza Oddiego (dotyczy to głównie pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego); obniżenie libido lub potencji.

 • Działanie z innymi lekami

  Kwas acetylosalicylowy nasila działanie heparyny, doustnych leków przeciwzakrzepowych, leków trombolitycznych (streptokinaza, alteplaza), doustnych leków przeciwcukrzycowych (nie należy stosować jednocześnie z pochodnymi sulfonylomocznika), digoksyny, acetazolamidu. Kwas acetylosalicylowy może zmniejszać działanie inhibitorów konwertazy angiotensynowej (ACE), leków moczopędnych, β-adrenolityków, leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego np.: probenecydu, sulfinpirazonu (preparatu nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciw dnie). Kwas acetylosalicylowy zwiększa toksyczność acetazolamidu, metotreksatu na szpik kostny, kwasu walproinowego i fenytoiny. Nie zalecane jest jednoczesnego stosowanie innych NLPZ ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, zwiększone ryzyko krwawień lub możliwość zmniejszenia wydolności nerek. Glikokortykosteroidy podawane jednocześnie z salicylanami zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie terapii, a po jej nagłym zakończeniu zwiększają ryzyko przedawkowania salicylanów. Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego spowodowanych przez kwas acetylosalicylowy - w trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Duże dawki kwasu acetylosalicylowego mogą spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę u pacjentów leczonych insuliną. Kodeina może zwiększać działanie depresyjne etanolu na oun, w tym działanie depresyjne na ośrodek oddechowy. Leki nasenne, uspokajające, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pochodne fenotiazyny mogą addytywnie zwiększać depresyjne działanie kodeiny na oun. Jednoczesne stosowanie kodeiny z lekami cholinolitycznymi może spowodować niedrożność porażenną jelit. Kodeina nasila hamujące działanie na ośrodek oddechowy innych opioidowych leków przeciwbólowych. Kodeina opóźnia wchłanianie meksyletyny i może osłabiać jej działanie przeciwarytmiczne. Może wykazywać działanie antagonistyczne odnośnie wpływu metoklopramidu i domperidonu na przewód pokarmowy.

 • Dawkowanie

  Doustnie. Dorośli: jednorazowo 1-2 tabl., w razie konieczności dawka może być powtarzana 2-3 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h. Nie przyjmować więcej niż 6 tabl. na dobę. Młodzież powyżej 12 lat: 1-2 tabl. na dobę. Tabletki przyjmować niezależnie od posiłku, popijając dużą ilością wody. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

 • Uwagi

  Preparat należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym z uwagi na zwiększone ryzyko krwawienia. Preparat może powodować senność oraz wpływać na sprawność psychoruchową, dlatego podczas leczenia nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych oraz obsługiwać maszyn.

 • Danych o lekach dostarcza: