10% Dekstran 40 000

 • Skład

  100 ml roztworu zawiera 10,0 g dekstranu o masie cząsteczkowej 40 000 oraz 0,9 g chlorku sodu.

 • Działanie

  Wielkocząsteczkowy polimer glukozy o masie cząsteczkowej 40 000 stosowany w roztworach jako środek zwiększający objętość krwi krążącej. Podawany dożylnie krótkotrwale podnosi ciśnienie koloidoosmotyczne krwi, wiążąc wodę i zwiększając objętość osocza (1 g dekstranu 40 000 wiąże 20 ml wody). Wywołuje przemieszczenie wody z przestrzeni zewnątrznaczyniowej do przestrzeni naczyniowej. Czas jego działania jest wystarczający dla wyprowadzenia organizmu z ostrej fazy wstrząsu. Zmniejsza lepkość krwi, przeciwdziała agregacji krwinek, w fazie wstrząsu wpływa na polepszenie przepływu włośniczkowego krwi. T0,5 wynosi 3-4 h. Wydalany z moczem. Częściowo może przechodzić do tkanek, gdzie jest metabolizowany do dwutlenku węgla i wody. Nie przenika bariery krew-mózg.

 • Wskazania

  Leczenie i profilaktyka wstrząsu, oparzenia, zapalenie otrzewnej, zakrzepowe zapalenie żył, zapobieganie zakrzepom i zatorom, zaburzenia mikrokrążenia obwodowego, mózgowego, chirurgia naczyniowa, zabiegi chirurgiczne z użyciem krążenia pozaustrojowego.

 • Przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na dekstran, rozwinięty lub zagrażający obrzęk płuc, ciężka niewydolność krążenia, skazy krwotoczne, trombocytopenia, hipofibrynogenemia, krwotoczny udar mózgu, ciężkie nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek z oligurią lub anurią (stężenie w surowicy kreatyniny powyżej 177 µmol/l). Pacjenci ze wskazaniami ograniczenia podaży sodu.

 • Środki ostrożności

  Stosować ostrożnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością krążenia, niewydolnością nerek (dekstran podawany jest w roztworze chlorku sodu).

 • Ciąża i laktacja

  Ciąża tylko, jeśli spodziewane korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko stosowania. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

 • Efekty uboczne

  Wstrząs anafilaktyczny, objawy przeciążenia układu krążenia przy zbyt szybkim podaniu, alergiczne reakcje skórne, nudności, wymioty, skurcz oskrzeli, u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek - bezmocz. W badaniach laboratoryjnych: obniżenie hematokrytu, obniżenie stężenia białka w surowicy. Po podaniu objętości większej niż 1000 ml może wystąpić przemijające wydłużenie czasu krwawienia.

 • Działanie z innymi lekami

  Działa synergicznie z heparyną i warfaryną - konieczność zmniejszenia dawki. Nie podawać łącznie z dekstranem kwasu E-aminokapronowego, ampicyliny, rozpuszczalnych barbituranów, witaminy C, witaminy K, chlorpromazyny, chlorotetracykliny, cefalorydyny, soli sodowej cefalotyny, prometazyny i streptokinazy.

 • Dawkowanie

  We wlewie dożylnym: indywidualnie, zgodnie ze stanem pacjenta (ciśnienia krwi, częstości tętna, wartości hematokrytu), zapotrzebowaniem na płyny, wieku, masy ciała. W celu zwiększenia objętości osocza oraz pomocniczo we wstrząsie, w 1 dobie do 20 ml/kg m.c., pierwsze 500 ml można podać w szybkim wlewie, w następnych dniach dawka dobowa do 10 ml/kg m.c., nie dłużej niż 5 dni. W profilaktyce przeciwzakrzepowej okołooperacyjnej: w 1 dobie 500-1000 ml, następnego dnia 500 ml oraz przy kontynuacji leczenia u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia zatorów 500 ml co drugi dzień, maksymalnie do 10 dni. W krążeniu pozaustrojowym zwykle 10-20 ml/kg m.c.

 • Uwagi

  Przed zastosowaniem dekstranu należy ocenić stan nawodnienia pacjenta. Zaleca się przeprowadzanie wlewu w warunkach dostępu do zestawu do resuscytacji i monitorowanie stanu pacjenta przed, podczas i 30 min. po zakończonym wlewie. W przypadku gwałtownego zwiększenia ośrodkowego ciśnienia żylnego przerwać wlew. Zapobiegać obniżeniu hematokrytu poniżej 30%. Objawy nadwrażliwości występują najczęściej w ciągu pierwszych kilku minut wlewu.

 • Danych o lekach dostarcza: