lek. med. Bożena Broks-Bratkowska

  • lekarz chorób wewnętrznych

Biografia

Lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.