ZJAWISKO BRZASKU

Wzrost ten spowodowany jest wygasaniem działania insuliny.