ŚPIĄCZKA CUKRZYCOWA

Śpiączka może być hiperglikemiczna (na skutek kwasicy i ketonemii - wysokiego poziomu ciał ketonowych we krwi), lub hipoglikemiczna (jest następstwem znacznego spadku stężenia glukozy we krwi, np. po przedawkowaniu insuliny).