NEUROPATIA

Neuropatia cukrzycowa jest chorobą niejednorodną, obejmującą szeroki wachlarz nieprawidłowości bliższych i dalszych odcinków obwodowych nerwów czuciowych i ruchowych, a także autonomicznego układu nerwowego. Może przebiegać skrycie i długi czas pozostawać nierozpoznana lub ujawniać się objawami podmiotowymi i przedmiotowymi, które są niecharakterystyczne, narastają powoli i mogą przypominać objawy występujące w wielu innych chorobach.