MAKROANGIOPATIA

Obejmuje chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu i miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych. Ma istotny wpływ na stan zdrowia i czas przeżycia chorych z cukrzycą.