FRUKTOZAMINA

U chorych z prawidłowo wyrównaną cukrzycą stężenie fruktozaminy jest mniejsze niż 300 μmoli/l