CUKRZYCA CIĘŻARNYCH

W drugim przypadku dochodzi do znacznego wzrostu stężenia hormonów, powoduje to spadek tolerancji na glukozę, wzrost oporności na insulinę, spadek zapasu glikogenu w wątrobie i wzrost glukoneogenezy wątrobowej. W miarę rozwoju ciąży zwiększa się wydzielanie insuliny przez trzustkę, jednocześnie dochodzi do rozwoju oporności na insulinę. Zmiany metaboliczne w ciąży powodują wzrost zapotrzebowania na insulinę o blisko 70-100% pod koniec ciąży.   Niebezpiecznym zjawiskiem jest przenikanie z organizmu matki do krwi płodu przeciwciał przeciwinsulinowych. Nierozpoznanie cukrzycy u ciężarnej może prowadzić do: samoistnych poronień, wewnątrzmacicznego obumarcia płodu, wad rozwojowych, infekcji dróg moczowych, niedokrwistości czy stanu przedrzucawkowego u matki, przedwczesnego porodu lub wielowodzia.