Zmotywowany znaczy lepszy

Istotnym elementem zarządzania personelem jest motywowanie. Jak zatem umiejętnie wykorzystać potencjał pracownika, aby stał się on bardziej wydajny? Dziś prezentujemy kolejne 6 z 12 zasad, które Alan Loy McGinnis opisuje w książce „Sztuka motywacji”.

Istotnym elementem zarządzania personelem jest motywowanie. Jak zatem umiejętnie wykorzystać potencjał pracownika, aby stał się on bardziej wydajny? Dziś prezentujemy kolejne 6 z 12 zasad, które Alan Loy McGinnis opisuje w książce „Sztuka motywacji”.

OKAZUJ UZNANIE I CHWAL OSIĄGNIĘCIA

„Dla szlachetnych umysłów uznanie jest podnietą" (C. C. Colton)


Alan Loy McGinnis podaje trafne przykłady dobrych sposobów wyrażania uznania. Oto, moim zdaniem, najważniejsze z nich:


Chwal publicznie!

Pochwała publiczna ma pozytywny wpływ nie tylko na pracownika, który jest jej personalnym odbiorcą, ale również na osoby, które słyszą to, o czym mówi szef. Dowiadują się, jakie zachowanie jest szczególnie pożądane w firmie. Każdy z nas lubi być chwalony, więc pozostali członkowie zespołu również dostaną „zastrzyk” motywacji do pracy nad sobą.


Świętuj sukcesy (nawet najmniejsze)!

Wyobraźmy sobie, że w magazynie apteki mamy duże ilości preparatów z kończącym się terminem ważności. Pracownicy pierwszego stołu dostają zadanie sprzedaży tego właśnie asortymentu. Starają się, realizując je z dużym zaangażowaniem. Zadanie zostaje zrealizowane. Szef okazuje swoje zadowolenie i cały zespół zostaje wyróżniony np. wspólnym wyjściem na kręgle. To nie tylko wspólne świętowanie, budowanie odpowiedzialności za realizację zadań na przyszłość, ale również działanie, które scala zespół i pokazuje, że wszyscy pracownicy mogą i mają wpływ na sukces apteki.


Chwal za konkretne zadanie, zachowanie!

Pochwały typu: „jesteś świetnym pracownikiem, wszystko realizujesz na czas, zawsze mogę na ciebie liczyć” itp. są niewątpliwie bardzo ważne i potrzebne. Jeśli jednak za takim sformułowaniem dodamy konkret np. „Piotrze, wykaz leków „terminujących się”, o którego przygotowanie Cię prosiłem, przygotowałeś na czas i bardzo precyzyjnie”, „Dzięki Tobie szybciej uporamy się z problemem”. Taki komunikat jest wyraźnym wskazaniem korzyści z zachowania, realizacji zadania przez pracownika, a jemu samemu daje sygnał, że szef traktuje jego pracę jako ważną i potrzebną.


Stosuj mieszankę wzmacniania pozytywnego i negatywnego

Upewnij się, że wskazujesz, jak unikać pewnych rodzajów zachowania, a nie Ciebie samego niepożądane zachowanie koryguj natychmiast. Ważne jest, aby z rozmową korygującą nie czekać, co zdarza się najczęściej, kiedy szef unika niekomfortowej sytuacji trudnej rozmowy z pracownikiem. Wybierz tak zwane „szybkie zdarcie plastra”, które pozwala zmienić zachowanie negatywne na właściwe, w możliwie najkrótszym czasie. Ustal sposoby hamowania bodźca negatywnego, gdy tylko ustanie niepożądane zachowanie. Jeśli nie skutkuje kontrola nad bodźcem negatywnym, spróbuj wyeliminować dany rodzaj zachowania.


Potrzebę współzawodnictwa wykorzystuj umiarkowanie

Sukcesy innych mogą stanowić bodziec do doskonalenia swoich umiejętności. Ważne jest jednak, abyś pamiętał, aby również doceniać „każdego z osobna”. Każdy z nas zapewne pamięta z dzieciństwa porównania typu: „dlaczego nie możesz zachowywać się tak grzecznie jak Jaś?”; „Skoro Małgosia dostała 5 ze sprawdzianu, dlaczego Ty masz tylko 4?” Jeśli takie porównania występują od czasu do czasu, mogą stanowić skuteczną motywację do dorównaniu „temu lepszemu”, jeśli zaś są zbyt częste, osoba, która jest odbiorcą takiego komunikatu, będzie miała coraz słabszą motywację.


Nagradzaj współpracę

Potrzeba przynależności do grupy to jedna z podstawowych potrzeb człowieka – wykorzystaj to! Każdy z nas, chce należeć do grupy, w której będzie czuł się dobrze, będzie akceptowany. Ważne, abyś doceniał pracę zespołową − to buduje i rozwija pozytywne więzi między pracownikami Twojego zespołu i jest zachętą do wspierania się nawzajem.


Pozwalaj, by w grupie zdarzały się burze

Mawiamy, że po burzy jest świeże, czyste powietrze. Właśnie dlatego powinieneś pozwolić, aby ludzie spróbowali sami rozwiązywać konflikty między sobą, zanim Ty „wkroczysz” z rozwiązaniem. Dopiero wtedy, kiedy tak się nie dzieje, jest czas na Twoją ingerencję w tym zakresie. Nie nauczysz ludzi budowania porozumienia, jeśli będziesz ich w tym wyręczać.


Staraj się własną motywację utrzymywać na wysokim poziomie

„Bez entuzjazmu nie można zrobić nic wielkiego ani nowego. Jest on tym, co pcha człowieka do przodu. Chyba we wszelkiej wielkości odrobina przesady jest elementem niezbędnym”. (Harvey Cushing)

Życzę Państwu jak najwięcej entuzjazmu oraz skuteczności w procesie wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze!

Pierwszą część artykułu znajdziesz tu: http://www.swiat-zdrowia.pl/artykul/sztuka-motywacji-praca

Autor: Izabela Wielicka