Złoty skalpel 2011

Krakowski zespół prof. Jerzego Sadowskiego zwyciężył w konkursie na wybitnego innowatora w medycynie Złoty Skalpel 2011. Nagrodę przyznano za stosowanie nowych technik wszczepiania biozastawek serca

Krakowski zespół prof. Jerzego Sadowskiego zwyciężył w konkursie na wybitnego innowatora w medycynie Złoty Skalpel 2011. Nagrodę przyznano za stosowanie nowych technik wszczepiania biozastawek serca

Nagrodę główną przyznano za projekt opracowania i wdrażania nowych rozwiązań dotyczących wszczepiania protez biologicznych zastawki aortalnej, opracowany w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W skład kierowanego przez prof. Sadowskiego zespołu wchodzą dr hab. Rafał Drwiła, dr Bogusław Kapelak oraz dr Krzysztof Bartuś.

Kardiochirurdzy z UJ doskonalą leczenie wad zastawki aortalnej już od 10 lat. Wykorzystują między innymi bezszwowe i bezstentowe zastawki 3F Therapeutics typu EnableI i EnableII - wszczepili je jako pierwsi na świecie w roku 2005 i 2010. Dzięki bioprotezom operacja jest łatwiejsza i trwa krócej - co ważne zwłaszcza u chorych zagrożonych powikłaniami. Zwężenie zastawki aortalnej występuje u ponad 5 proc. populacji po 75.roku życia, toteż wraz z wydłużaniem się średniej długości życia będzie to problem coraz częstszy. Zespół z UJ należy w swojej dziedzinie do światowej czołówki.

Spośród 20 zgłoszeń do konkursu zakwalifikowało się dziewięć. Oprócz zespołu z UJ wyróżniono: uruchomienie systemu chirurgicznego da Vinci przez zespół prof. Wojciecha Witkiewicza z Wrocław, utworzenie Centrum Symulacji Medycznej przez zespół dra Łukasza Gąsiorowskiego z Poznania, wdrożenie technologii przygotowania i przeszczepu łękotki przez Henryka Nogę z Żor oraz operacje wewnątrzmacicznego zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodów przeprowadzone przez prof. Anitę Olejek z Bytomia.

Autor: Świat Zdrowia, PAP