Zawodna antykoncepcja

Aż 65 proc. nieplanowanych ciąż jest wynikiem niepowodzenia antykoncepcji. W przypadku metod hormonalnych, zaliczanych do najskuteczniejszych, jednym z głównych problemów jest to, że panie zapominają przyjąć kolejną dawkę hormonów - uważają eksperci.

Aż 65 proc. nieplanowanych ciąż jest wynikiem niepowodzenia antykoncepcji. W przypadku metod hormonalnych, zaliczanych do najskuteczniejszych, jednym z głównych problemów jest to, że panie zapominają przyjąć kolejną dawkę hormonów - uważają eksperci.

Najwyższą efektywność w zapobieganiu ciąży, mierzoną tzw. wskaźnikiem Pearla, zapewniają metody antykoncepcji hormonalnej, takie jak hormonalna wkładka wewnątrzmaciczna, pigułki antykoncepcyjne, pierścień (lub krążek) dopochwowy, plaster hormonalny. Istnieją jednak duże różnice między skutecznością teoretyczną, a praktyczną, wynikające z błędów w zażywaniu kolejnych dawek hormonów. Z pracy opublikowanej w 2007 r. na łamach renomowanego pisma "Human Reproduction" wynika, że we Francji, gdzie bardzo rozpowszechniona jest skuteczna antykoncepcja aż 65 proc. nieplanowanych ciąż jest wynikiem jej niepowodzenia.

Jak ocenia prof. Paszkowski, u podłoża tej nieskuteczności często leży zły dobór metod antykoncepcji przez lekarza, albo schematycznie stosowana jedna metoda, np. pigułka hormonalna, dla wszystkich pań, niezależnie od wieku, stylu życia czy temperamentu. Statystyki wskazują, że mniej więcej trzy czwarte kobiet stosujących hormony w celu zapobiegania ciąży sięga po tabletki antykoncepcyjne. "Problem z pigułką hormonalną, która skądinąd jest doskonałym produktem, jest to, że bardzo wiele pacjentek wcześnie przestaje ją zażywać i nie wraca do niej" - podkreślił prof. Paszkowski.

Z badań opublikowanych w 2007 r. na łamach pisma "American Journal of Obstetrics and Gynecology" wynika, że aż 60 proc. pacjentek przerwało stosowanie pigułki antykoncepcyjnej przed upływem 6 miesięcy. Co ciekawe, większość tych przypadków nie miała związku z działaniami niepożądanymi antykoncepcji, jak bóle głowy, zmiany nastroju, spadek libido, ale wynikała z tego, że pacjentki nie radziły sobie z terminowym przyjmowaniem tabletki, bo zapominały o tym z powodu natłoku obowiązków i braku czasu. Co piąta z nich zapominała o przyjęciu dwóch lub większej liczby pigułek w cyklu, a co druga pomijała jedną tabletką na cykl.

Według dra Grzegorza Południewskiego, przewodniczącego Towarzystwa Rozwoju Rodziny, u kobiet, które mają problemy z przestrzeganiem zaleceń lekarskich dobrą alternatywą mogą być metody antykoncepcji hormonalnej o przedłużonym działaniu, tzw. metody niecodziennych, czyli nie wymagające codziennej aplikacji. Zalicza się tu pierścień dopochwowy, plaster hormonalny a także wkładkę domaciczną (spiralę) uwalniająca hormony.

Autor: Świat Zdrowia, PAP