Zaraźliwa samotność

Amerykańscy naukowcy doszli do wniosku, że osoby samotne „zarażają" poczuciem osamotnienia swoich najbliższych.

Na początku dzielą się tym uczuciem, z czasem jednak grono ich znajomych się zmniejsza. Samotnicy zaś nie mają ochoty na nawiązywanie nowych kontaktów.
Badanie kilku tysięcy ochotników wykazało, że samotnością możemy się zarażać tak jak grypą, z tą jednak różnicą, że łatwiej łapiemy ją od przyjaciół niż od naszych krewnych. Naukowcy dowiedli również, że poczucie osamotnienia może narażać na choroby takie jak: altzheimer czy choroby serca.

Na początku dzielą się tym uczuciem, z czasem jednak grono ich znajomych się zmniejsza. Samotnicy zaś nie mają ochoty na nawiązywanie nowych kontaktów.

 

Badanie kilku tysięcy ochotników wykazało, że samotnością możemy się zarażać tak jak grypą, z tą jednak różnicą, że łatwiej łapiemy ją od przyjaciół niż od naszych krewnych. Naukowcy dowiedli również, że poczucie osamotnienia może narażać na choroby takie jak: altzheimer czy choroby serca.

Autor: Świat Zdrowia