Zaraźliwa samotność

Amerykańscy naukowcy doszli do wniosku, że osoby samotne „zarażają" poczuciem osamotnienia swoich najbliższych.

Amerykańscy naukowcy doszli do wniosku, że osoby samotne „zarażają" poczuciem osamotnienia swoich najbliższych.

Na początku dzielą się tym uczuciem, z czasem jednak grono ich znajomych się zmniejsza. Samotnicy zaś nie mają ochoty na nawiązywanie nowych kontaktów.
Badanie kilku tysięcy ochotników wykazało, że samotnością możemy się zarażać tak jak grypą, z tą jednak różnicą, że łatwiej łapiemy ją od przyjaciół niż od naszych krewnych. Naukowcy dowiedli również, że poczucie osamotnienia może narażać na choroby takie jak: altzheimer czy choroby serca.

Na początku dzielą się tym uczuciem, z czasem jednak grono ich znajomych się zmniejsza. Samotnicy zaś nie mają ochoty na nawiązywanie nowych kontaktów.

 

Badanie kilku tysięcy ochotników wykazało, że samotnością możemy się zarażać tak jak grypą, z tą jednak różnicą, że łatwiej łapiemy ją od przyjaciół niż od naszych krewnych. Naukowcy dowiedli również, że poczucie osamotnienia może narażać na choroby takie jak: altzheimer czy choroby serca.

Autor: Świat Zdrowia