Zanim pójdziesz do szpitala

Pobyt w szpitalu, nawet przy bardzo wysokim standardzie usług, nigdy nie należy do przyjemnych doświadczeń. Pomijając sytuacje losowe w rodzaju złamań czy innych nieszczęśliwych wypadków, do wizyty w szpitalu możemy się przygotować.

Pobyt w szpitalu, nawet przy bardzo wysokim standardzie usług, nigdy nie należy do przyjemnych doświadczeń. Pomijając sytuacje losowe w rodzaju złamań czy innych nieszczęśliwych wypadków, do wizyty w szpitalu możemy się przygotować.

Jeżeli wiemy o tym, że musimy się wybrać do szpitala na leczenie, dowiedzmy się, jaki jest cel naszej wizyty w tej placówce i dlaczego jest ona koniecznością. Szczególnie w przypadku zabiegów chirurgicznych skonsultujmy wszystko z innym lekarzem. Będziemy mieć wówczas stuprocentową pewność co do tego, czy taka ingerencja jest potrzebna. Jeśli nasze wątpliwości zostaną rozwiane, zastosujmy się do wskazówek lekarza odnośnie do postępowania na kilka dni przed naszą wizytą. Czasem wymagana jest odpowiednia dieta lub też ograniczenie aktywności ruchowej.


Skompletuj wyniki badań

Następna rzecz, o jakiej musimy pamiętać, to wyniki wszystkich badań, jakie wykonywaliśmy przed wizytą w szpitalu. Nawet jeśli badania krwi personel szpitala wykona na miejscu, warto mieć ze sobą np. morfologię krwi wykonywaną do miesiąca przed wizytą w szpitalu, choćby dla celów porównawczych. Równie istotne dla efektów naszego leczenia będą wyniki innych badań specjalistycznych, jak choćby RTG, EKG czy rezonansu magnetycznego, nawet jeśli wykonywane były kilka miesięcy wcześniej.


Szczera rozmowa z lekarzem

Naszym obowiązkiem jest poinformowanie lekarza o wszystkich przebytych przez nas (a także naszych najbliższych) chorobach, zabiegach chirurgicznych, reakcjach na znieczulenie i same zabiegi, jak również zażywanych przez nas obecnie lekach. Każda, na pozór nieistotna dla nas informacja, może mieć niemałe znaczenie dla naszego zdrowia.


Jedzenie i telewizor

Przed terminem zgłoszenia się do szpitala upewnijmy się, że zapłaciliśmy wszystkie rachunki i pozałatwialiśmy wszelkie inne sprawy. Potem możemy spakować ulubione kapcie, piżamę, szlafrok, przybory do codziennej toalety i ręcznik. Zabierzmy ze sobą także książki czy prasę, zwłaszcza że w wieku szpitalach używanie telewizorów znajdujących się na sali jest odpłatne. Warto wiedzieć, że automaty obsługujące telewizory doładowuje się monetami dwuzłotowymi, więc warto mieć je ze sobą. Chociaż szpitale zapewniają swoim pacjentom wyżywienie i picie, nie każdemu szpitalna dieta musi przypaść do gustu. Jeśli nie obowiązuje nas wyznaczone przez lekarza menu, weźmy ze sobą kilka butelek wody, owoce, warzywa czy też inne lubiane przez nas produkty. Pamiętajmy, że w polskich szpitalach kolacja – ostatni posiłek w ciągu dnia – wydawana jest najczęściej do godz. 17.00.


Izba przyjęć

Jeśli wizyta w szpitalu nie jest przypadkiem nagłym, do przyjęcia na odpowiedni oddział niezbędne jest skierowanie od lekarza (każdej specjalizacji, również prowadzącego prywatną praktykę). Z tym dokumentem nasze pierwsze kroki po wejściu do szpitala powinniśmy skierować w stronę izby przyjęć. Potrzebny nam będzie również dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, np. legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną pieczątką. Bez niego będziemy musieli podpisać oświadczenie mówiące o tym, że w razie niedostarczenia takowego dokumentu w określonym terminie (najczęściej 30 dni), za pobyt w szpitalu będziemy musieli zapłacić z własnych pieniędzy.

Po wypełnieniu tej i innych formalności (możemy np. wskazać osobę, która będzie miała prawo do informacji o stanie naszego zdrowia), z wystawioną kartą monitorującą historię choroby, poproszeni zostaniemy o pójście w miejsce, w którym będziemy mogli przebrać się w piżamę i szlafrok. Gdy już to uczynimy, możemy udać się na właściwy oddział. Zostanie nam przydzielone łóżko i szafka na osobiste rzeczy. Przebada nas lekarz, który dodatkowo przeprowadzi z nami wywiad odnośnie stanu naszego zdrowia oraz chorób, jakie dotychczas przebyliśmy. Jeśli pytania okażą się dla nas krępujące, zawsze możemy poprosić o przeprowadzenie wywiadu w miejscu ustronnym.

Od tej pory wszystkie czynności, jakie będą podejmowane w celu poprawy naszego zdrowia, znajdą się w karcie choroby. Po zakończeniu leczenia otrzymamy kartę wypisową, w której powinny być informacje na temat postawionej diagnozy, stosowanego leczenia, wyniki przeprowadzonych badań oraz wskazówki co do dalszego postępowania. Wszystkie te dane staną się niezbędne dla lekarza, który będzie kontynuował nasze leczenie po powrocie do domu.


Prawa pacjenta

Przychodząc do szpitala nie zawsze pamiętamy o tym, że mamy prawa, które muszą być przestrzegane przez personel medyczny podczas naszego pobytu.


Pacjent ma prawo do:

- świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej,

- zasięgnięcia opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego,

- uzyskania zrozumiałych informacji o swoim zdrowiu, sposobie diagnozowania i leczenia oraz konsekwencjach danego postępowania. Pacjent ma również prawo do dostępu do dokumentacji medycznej,

- tajemnicy informacji związanych z nim i jego zdrowiem,

- wyrażenia zgody lub braku zgody na udzielenie danego świadczenia medycznego,

- życzliwego i kulturalnego traktowania oraz poszanowania swojej godności i intymności,

- obecności osób bliskich (o ile nie występuje zagrożenie epidemiczne lub obecność ta nie zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu innych pacjentów) oraz kontaktu z nimi, jak również do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, sprawowanej przez osobę wskazaną przez pacjenta,

- opieki duszpasterskiej i poszanowania przekonań religijnych,

- świadczeń niemedycznych (np. kulturalnych), które są możliwe do zrealizowania na terenie szpitala i nie naruszają porządku w nim panującego,

- dochodzenia swoich praw, w tym składania skarg i zażaleń bezpośrednio do personelu medycznego lub też dyrektora szpitala.

Autor: Katarzyna Jakubowska