Zachowanie w biznesie

Zasady dobrych manier są szczególnie ważne w biznesie. Każdy prędzej czy później będzie musiał kogoś przedstawić, poznać, rozgościć w firmie. Jakie zasady obowiązują?

Zasady dobrych manier są szczególnie ważne w biznesie. Każdy prędzej czy później będzie musiał kogoś przedstawić, poznać, rozgościć w firmie. Jakie zasady obowiązują?

Przedstawianie

Nawet przy dzwonieniu i odbieraniu telefonu obowiązuje zasada przedstawiania się. Najpierw należy podać imię i nazwisko, a dopiero następnie nazwę firmy – jeśli dzwonimy do kogoś.

Jeśli odbieramy telefon – najpierw powinna paść z ust nazwa firmy, a dopiero po niej imię i nazwisko osoby dzwoniącej. W osobistych relacjach służbowych osobie zajmującej wyższe stanowisko powinna być przedstawiona osoba o stanowisku niższym. W przypadku relacji klient – przedstawiciel firmy, to ten pierwszy jest ważniejszy. Dlatego to klientowi przedstawia się pracownika firmy. Nie ma znaczenia, że pracownik ma stanowisko kierownicze, a klient jest biednym bezrobotnym. Co jeśli osoby zajmują tę samą pozycję w firmie? Obowiązują wtedy zasady takie, jak w życiu pozazawodowym. Kobiecie przedstawia się mężczyznę, a osobie starszej osobę młodszą.


Całować dłoń czy nie?

Pierwsza powinna podać rękę osoba, która zajmuje wyższe stanowisko, czyli przełożony podwładnemu. Osoba starsza podaje rękę osobie młodszej, a w relacjach damsko – męskich, kobieta mężczyźnie (nawet jeśli mężczyzna jest starszy). Osoba o wyższym statusie podaje rękę osobie o statusie niższym. Całowanie dłoni w relacjach biznesowych nie powinno mieć miejsca. Może być odebrane za gest niehigieniczny. Kobieta powinna podać dłoń energicznie, kciukiem skierowanym ku górze i do wysokości dłoni mężczyzny, nie zaś do jego twarzy.


Gość w firmie

Gdy do firmy przybędzie gość, należy w pierwszej kolejności zadbać o jego ubranie wierzchnie i powiesić je w odpowiednim miejscu. Prowadząc gościa do sali konferencyjnej, powinien on znajdować się po prawej stronie osoby prowadzącej. Następnie należy zaproponować przybyłej osobie coś do picia. By uniknąć kłopotliwej sytuacji, najlepiej wymienić to, co jest możliwe do podania.

Niby podstawy, a jednak często bagatelizowane. Wdrożenie ich w życie nie wymaga wysiłku, a wyrobienia w sobie nawyków dobrych manier. Może warto? W końcu dobrego wizerunku nigdy za wiele.

Autor: Oprac.AŁ