Zabieg wszczepienia defibrylatora serca (kardiowertera)

Kardiowerter-defibrylator to niewielkie urządzenie elektroniczne, mające za zadanie przerwać potencjalnie groźną dla życia arytmię i przewrócić rytm zatokowy serca.

Kardiowerter-defibrylator to niewielkie urządzenie elektroniczne, mające za zadanie przerwać potencjalnie groźną dla życia arytmię i przewrócić rytm zatokowy serca.

Urządzenie łączy się z sercem za pomocą elektrody, którą wprowadza się do serca przez żyłę. Kardiowerter-defibrylator zasilany jest przez wewnętrzną baterię, której trwałość zależy od liczby i rodzaju interwencji. Kilka dni po wszczepieniu wykonuje się test wysiłkowy, który ułatwia wychwycenie ewentualnych zaburzeń oraz pozwala na dostrojenie urządzenia.

Autor: Daria Kaczmarek