Wzrost zapisany w genach

Wzrost ludzi jest zapisany genetycznie w dość złożony sposób. Naukowcy z USA opisali właśnie nowe, dość rzadko występujące warianty genów odpowiedzialnych za wysokość ciała dorosłych ludzi.

Wzrost ludzi jest zapisany genetycznie w dość złożony sposób. Naukowcy z USA opisali właśnie nowe, dość rzadko występujące warianty genów odpowiedzialnych za wysokość ciała dorosłych ludzi.

Pomimo, że istnieją czynniki środowiskowe, które mogą wpływać na wzrost osób dorosłych, dominującą rolę w warunkowaniu tej cechy mają geny dziedziczone przez nas z pokolenia na pokolenie. Na wzrost wpływa wiele różnych wariantów genów - każdy z nich odgrywa swoją małą rolę w determinowaniu wysokości ciała.

Niemniej jednak dotychczas nie poznano dokładnie roli wszystkich genów w określaniu wzrostu. W poszukiwaniu wariantów genów związanych ze wzrostem naukowcy z The Children's Hospital of Philadelphia przeanalizowali materiał genetyczny ponad 100 tys. osób.

Autorzy odkryli 64 warianty genów zaangażowane w determinację wysokości ciała, z których dwa zaobserwowano po raz pierwszy - dopiero po przebadaniu tak dużej liczby osób i wzięciu pod uwagę tzw. polimorfizmu pojedynczych nukleotydów czyli różnic w budowie genów polegających na zmianie jednej z zasad azotowych na inną. Zdaniem autorów pracy takie rzadko występujące w całej populacji polimorfizmy pojedynczych nukleotydów i rzadkie warianty mogą się również przyczyniać do rozwoju wielu różnych chorób.

Autor: Świat Zdrowia, PAP