Wykształceni starzeją się wolniej

Badania genetyczne sugerują, że starzenie komórek przebiega szybciej u osób nie posiadających wykształcenia.

Badania genetyczne sugerują, że starzenie komórek przebiega szybciej u osób nie posiadających wykształcenia.

Do wniosków tych brytyjscy naukowcy doszli, mierząc telomery (fragmenty DNA zlokalizowane na końcach chromosomów), które okazały się krótsze u osób bez wykształcenia, co wskazywało, że były one bardziej podatne na starzenie się. Próbki krwi do badań pobrano od ponad 400 kobiet i mężczyzn w wieku od 53 do 75 lat.

Telomery, porównywane czasami do skuwek na końcówkach sznurowadeł, chronią chromosomy przed uszkodzeniami i umożliwiają całkowite powielenie nici DNA. Starzenie się i obumieranie komórek następuje wówczas, gdy owe skuwki ulegają skróceniu.

Choć nie zaobserwowano związku pomiędzy długością telomerów a statusem społeczno-ekonomicznym, naukowcy przypominają, że osoby, których status jest niski mają nie tylko utrudniony dostęp do dobrej opieki medycznej, ale także częściej palą papierosy i prowadzą mniej aktywny tryb życia.

"Wykształcenie jest wyznacznikiem klasy społecznej. Długotrwała ekspozycja na warunki związane z niskim statusem może sprzyjać szybszemu starzeniu się komórek" - mówi prof. Andrew Steptoe z University College London.

Mimo że, podobnie jak przy innych badaniach obserwacyjnych, i w tym przypadku trudno jest ustalić dokładne przyczyny, naukowcy zauważają, że rolę może odgrywać większa świadomość zagrożeń dla zdrowia płynących z nieodpowiedniego stylu życia i niezdrowego odżywiania się.

Autor: Świat Zdrowia, PAP