Wpływ tarczycy na widzenie kolorów

Produkowane przez tarczycę hormony wpływają na widzenie kolorów.

Produkowane przez tarczycę hormony wpływają na widzenie kolorów.

Tarczyca wytwarza trójjodotyroninę (T3) i tyroksynę (T4) o ogromnym znaczeniu dla rozwoju organizmu, w tym również układu nerwowego. Dzieci urodzone z niedoborem hormonów tarczycy mają poważne problemy z rozwojem fizycznym i umysłowym. Jak wykazały badania na myszach, hormony tarczycy wpływają również na kształtowanie się i działanie oczu.

Dotychczas uważano, że sposób widzenia kolorów w siatkówce dorosłej myszy (albo człowieka) jest stały. Jednak naukowcy z Instytutu Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem wspólnie z kolegami z tamtejszego uniwersytetu oraz uniwersytetów wiedeńskich wykazali, że hormon tarczycy ma wpływ na wytwarzanie pigmentów wzrokowych w odpowiedzialnych za widzenie kolorów światłoczułych elementach siatkówki - czopkach. Pod jego wpływem spada synteza barwnika odpowiedzialnego za widzenie koloru niebieskiego, rośnie - odpowiedzialnego za kolor zielony.

Badacze wykazali, że tyroksyna reguluje produkcję barwników wzrokowych w dojrzałych czopkach myszy i szczurów. Jak przypuszczają, ten mechanizm może być powszechny u ssaków, a co za tym idzie - także u człowieka. W takim przypadku niedoborowi tyroksyny, który pojawił się w wieku dorosłym powinny towarzyszyć zaburzenia widzenia kolorów. W literaturze medycznej brak takich doniesień - być może zanim rozwiną się zaburzenia widzenia - inne poważne objawy skłonią klinicystów do energicznego leczenia.
Autor: Świat Zdrowia, PAP