Wady serca

Wada serca to wrodzony lub nabyty defekt anatomiczny budowy serca.

Wada serca to wrodzony lub nabyty defekt anatomiczny budowy serca.

Wady serca są różne, ale większość dotyczy uszkodzonych zastawek (zwężone, nieszczelne, zdeformowane). Innym typem wad są nieprawidłowe połączenia pomiędzy przedsionkami i komorami serca prowadzące do problemów z przepływem krwi i zwiększonego obciążenia serca.

Istnieją jeszcze inne, rzadsze wady serca. Wady wrodzone serca powstają na skutek uszkodzeń w życiu płodowym spowodowanych alkoholem, tytoniem, infekcjami, jak i zaburzeń genetycznych (np. zespół Wolfa-Parkinsona-White, całkowity blok serca, nadzastawkowe zwężenie aorty, zespół Downa).

Wykrycie wady serca w okresie przed urodzeniem jest bardzo ważne, ponieważ umożliwia optymalne przygotowanie porodu: w szpitalu dysponującym możliwościami diagnostyki i leczenia, pozwala uniknąć transportu chorego dziecka, wybrać sposób porodu.

Wady nabyte powstają na skutek infekcji (anginy, ropne zęby, zakażenia ogólnoustrojowe), zmian spowodowanych przez nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową czy choroby reumatyczne. Wady wrodzone serca są na ogół rozpoznawane po urodzeniu lub we wczesnym dzieciństwie.

Natomiast wady nabyte są rozpoznawane dopiero po wystąpieniu objawów chorobowych lub przypadkowo w czasie okresowych badań lekarskich. Najważniejszym badaniem w rozpoznawaniu i ocenie tych wad jest ECHO serca.

Autor: Daria Kaczmarek