W świecie ciszy

Wrodzona głuchota może być spowodowana chorobą matki w czasie ciąży, konfliktem serologicznym, czynnikami toksycznymi uszkadzającymi płód (m.in. leki, używki) i zaburzeniami hormonalnymi. 

Głuchy Ludwig van Beethoven cierpiał na otosklerozę. Dramatyczna V symfonia to krzyk głuchnącego Beethovena. Aby usłyszeć, co skomponował, muzyk wkładał między zęby metalową linijkę i ustawiał jej drugi koniec na pianinie, by odbierać wibracje dzięki przewodzeniu kostnemu. Graham Bell, starając się zbudować aparat, dzięki któremu mógłby porozumiewać się ze swoją całkowicie głuchą żoną, wynalazł telefon.

 

W Ameryce środowisko Uniwersytetu Gallaudeta akcentuje istnienie „kultury Głuchych", grupy społecznej o odrębnym języku migowym, własnych obyczajach i tradycjach. W Szwecji głusi traktowani są jako mniejszość językowa. 

Autor: Świat Zdrowia

Komentarze