Usłyszeć świat - centrum mowy i słuchu

Dla osób głuchych i niedosłyszących świat dźwięków jest obcy i często niezrozumiały. Jak im pomóc w znalezieniu kontaktu z innymi?

Dla osób głuchych i niedosłyszących świat dźwięków jest obcy i często niezrozumiały. Jak im pomóc w znalezieniu kontaktu z innymi?

Świat, w którym żyjemy, dostarcza nam wielu bodźców. Jednym z nich jest dźwięk, który otacza nas wszędzie i o każdej porze. Rzadko zastanawiamy się, dlaczego słyszymy. Traktujemy słuch jako naturalny element odbioru otaczającej nas rzeczywistości. Jednak nie każdy ma dostęp do świata dźwięków.


Ludzie dobrej woli

W 1993 roku z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego zostało powołane do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi". Organizację tę tworzą ludzie dobrej woli. Początkowo stowarzyszenie pomagało osobom z głębokimi uszkodzeniami słuchu. Następnie zajęło się pacjentami z różnego rodzaju uszkodzeniami słuchu, głosu i mowy, zwłaszcza dziećmi z zaburzeniami procesu komunikacyjnego. Obok wspomagania leczenia i rehabilitacji, stowarzyszenie inicjuje i sponsoruje działania profilaktyczne i badania epidemiologiczne, a przede wszystkim badania przesiewowe słuchu u dzieci najmłodszych.


Można zapobiegać

W grupie dzieci do piątego roku życia, czyli w okresie najważniejszym dla rozwoju mowy, aż 90 proc. Trwałych uszkodzeń słuchu to uszkodzenia wrodzone. Pierwsze istotne różnice można zaobserwować w drugim półroczu życia, kiedy prawidłowo słyszący maluch zaczyna świadomie naśladować dźwięki otoczenia, czyli gaworzyć. Dziecko z głębokim uszkodzeniem słuchu milknie lub przeciwnie - zachowuje się nienaturalnie hałaśliwie. Jeśli otrzyma odpowiednio wcześnie pomoc, ma szansę na harmonijny rozwój, podobny do prawidłowo słyszących rówieśników.


Implanty ślimakowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących bierze udział w wielu programach o dużym znaczeniu społecznym. Najważniejszy jest „Program zaopatrzenia dzieci niesłyszących w implanty ślimakowe" Z darowizn, składek i dotacji gromadzi środki na dofinansowanie zakupu systemów implantów ślimakowych.
Partnerem stowarzyszenia i naukowym koordynatorem programu jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Właśnie tam są wykonywane operacje wszczepienia implantów i przeprowadzana jest rehabilitacja dzieci po zabiegach. Impulsem do powołaniatej placówki było przeprowadzenie przez prof. Skarżyńskiego w lipcu 1992 r. pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu ślimakowego przywracającej słuch osobie głuchej.
W Klinicznym Centrum Otorynolaryngochirurgii Instytutu w Kajetanach kierowanym przez prof. Skarżyńskiego diagnozuje się i leczy operacyjnie schorzenia uszu, nosa, zatok obocznych, gardła i krtani.

To właśnie tutaj przeprowadza się najtrudniejsze zabiegi chirurgiczne, np. wszczepienia implantów ucha środkowego czy implantów ślimakowych, oraz unikatowe w skali światowej operacje leczenia częściowej głuchoty.

Integralną częścią Instytutu jest Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach pod Warszawą. Współpracuje ono z krajami Unii Europejskiej w zakresie głuchoty i głębokiego niedosłuchu, zaburzeń mowy u jąkających się, zaburzeń głosu, szumów usznych, zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, możliwości chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu wad wrodzonych i nabytych ucha.

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi" przybliża temat konsekwencji zaburzeń słuchu u dzieci. Działalność stowarzyszenia przyczyniła się też do poprawy opieki nad dziećmi z zaburzeniami procesu komunikacyjnego i rozwoju opieki nad osobami z uszkodzeniem słuchu w Polsce.

Medycyna rozwija się dzięki lekarzom, którzy są wielkimi indywidualnościami. Gdyby nie prof. Henryk Skarżyński problem dzieci z wadami słuchu do dziś byłby w Polsce marginalny, bo „głuchoty nie widać" Jakkolwiek dramatycznie brzmiałoby to stwierdzenie, niestety jest prawdziwe.

Siłą działania prof. Skarżyńskiego jest umiejętność zarażania swoją pasją innych i zjednywanie powszechnej życzliwości ludzi dobrej woli. Doskonale pamiętam wbudowanie kamienia węgielnego pod Międzynarodowe Centrum Mowy i Słuchu w Kajetanach. Dziś trudno uwierzyć, że profesor zbudował je od podstaw, na podwarszawskim polu, a na liście sponsorów znalazły się firmy z wszystkich możliwych branż. Cieszy, że dołączyły do nich również media z Fundacją Polsat na czele. To właśnie dzięki zaangażowaniu tej telewizji została przeprowadzona jedna z najbardziej spektakularnych zbiórek pieniędzy na zakup implantów ślimakowych przywracających dzieciom możliwość słyszenia. Symbolem akcji stała się Julka Sałgut. Poruszony jej cierpieniem zespół De Mono zainspirował do działania na ogromną skalę cały zespół Polsatu.


Gdzie szukać pomocy?

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Zgrupowania AK „Kampinos" 1, Warszawa
informacja dla pacjentów. (022) 835 13 77, (022) 864 08 86-87
Do konsultacji i leczenia w IFiPS niezbędne jest skierowanie od lekarza oraz dowód ubezpieczenia.

Autor: Małgorzata Jaworska