Uleczyć ludzkość

Choć znanych jest około 67 milionów związków chemicznych wykorzystywanych do produkcji leków, zdaniem szwajcarskich naukowców jest to zaledwie jedna dziesiąta procenta tego, co łącznie zostanie odkryte na drodze pędzącego postępu technologicznego. 

Jean-Louis Reymond i Mahendra Awale oszacowali, że nieodkryte jest jeszcze około decyliona medykamentów. Wyniki swoich badań opublikowali na łamach „ACS Chemical Neuroscience". Badacze z Uniwersytetu w Bernie doszli do takich wniosków po przeanalizowaniu tak zwanej przestrzeni chemicznej, która może być zagospodarowana przez nowe związki. Oczywiście nie wszystkie będą stabilne, a ich właściwości nie muszą odpowiadać wymaganiom i potrzebom farmaceutów, to jednak stworzenie bazy, zestawienia związków, które potencjalnie mogą być wykorzystane w medycynie, ułatwi pracę w laboratoriach farmaceutycznych i tym samym skróci czas oczekiwania na nowe leki. Dla lekarzy i pacjentów może to być orężem w walce z nieuleczalnymi dotąd chorobami. 

 

Autor: Świat Zdrowia

Komentarze