Układ krążenia pod ochroną

Chociaż we współczesnej medycynie dokonał się istotny postęp w diagnostyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, to niestety wciąż te choroby są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie.

Chociaż we współczesnej medycynie dokonał się istotny postęp w diagnostyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, to niestety wciąż te choroby są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie.

Co więcej, właśnie w Polsce umieralność z powodu chorób układu krążenia należy do najwyższych w Europie.


Zadajemy więc sobie pytanie: jaka jest przyczyna tak przerażających statystyk? I czy można coś zrobić, aby te wskaźniki były niższe?


Po pierwsze - edukacja

Oprócz nowoczesnych metod diagnostycznych oraz coraz bogatszego asortymentu farmakologicznego, jakim dysponuje medycyna, ogromną rolę w skuteczności leczenia, ale i profilaktyce chorób układu krążenia, odgrywa odpowiednia edukacja pacjenta. A na taki proces edukacyjny istotny wpływ mają nie tylko lekarze oraz pielęgniarki, ale i farmaceuci. By chronić pacjenta przed nieprawidłowym zażywaniem leków, dbać o jego bezpieczeństwo i poprawę jakości życia podczas leczenia, powstała idea opieki farmaceutycznej, która szczególnie potrzebna jest w chorobach układu krążenia.
Choroby układu krążenia

Na początku należy sobie przede wszystkim uświadomić, jakie choroby są chorobami układu krążenia i które czynniki sprzyjają rozwojowi tych schorzeń. Do najczęstszych schorzeń układu krążenia należy: nadciśnienie tętnicze oraz często współistniejąca z nim miażdżyca, które to choroby nieleczone predysponują do poważniejszych schorzeń sercowo-naczyniowych zagrażających bezpośrednio życiu, takich jak: choroba wieńcowa, zawał serca, zator tętnicy płucnej, udar mózgu i niewydolność serca.

W Polsce ponad 50 proc. populacji po 65. roku życia cierpi na nadciśnienie, z czego 95 proc. to nadciśnienie samoistne, tzn. o nieznanej przyczynie i podlegające leczeniu farmakologicznemu. Z kolei nadciśnienie wtórne (objawowe), a więc o znanej etiologii, dotyka tylko 5 proc. przypadków nadciśnienia i może być wyleczone poprzez usunięcie przyczyny.

Obok nadciśnienia tętniczego, również przewlekłym głównym schorzeniem układu krążenia w XXI wieku jest miażdżyca. Choroba ta, mimo że może rozwinąć się w prawie każdej grupie wiekowej, najczęściej dotyczy obecnie mężczyzn po 40. roku życia i u kobiet po 50. roku życia. Miażdżyca to choroba zwyrodnieniowo-zapalna dużych naczyń tętniczych, związana z odkładaniem się lipidów w ścianie naczyń, w wyniku czego ściana ta grubieje, zwęża się światło przez odkładanie się blaszki miażdżycowej, powodując, że do serca dochodzi mniej krwi, a wraz z nią mniej tlenu i substancji odżywczych. To w konsekwencji powoduje niedokrwienie serca. Zaczyna być ono mniej wydolne i gorzej funkcjonuje.