Uczyć i bawić - metoda Montessori

Metoda Montessori to wychowawczy system nauki przez zabawę. Ma na celu wszechstronny rozwój dziecka przy pomocy przedmiotów i zadań wspomagających twórcze i logiczne myślenie oraz budowanie zdolności interpersonalnych.

Metoda Montessori to wychowawczy system nauki przez zabawę. Ma na celu wszechstronny rozwój dziecka przy pomocy przedmiotów i zadań wspomagających twórcze i logiczne myślenie oraz budowanie zdolności interpersonalnych.

“Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.” - mówiła dr Maria Montessori, twórca metody wychowawczej, wykorzystywanej dziś w wielu krajach. Włoska lekarka, pedagog i antropolog poświęciła ponad 50 lat na badanie potrzeb i możliwości dzieci pochodzących z różnych sfer materialnych i narodowości. Stworzyła filozoficzne, pedagogiczne i psychologiczne metody pracy z dziećmi.


Indywidualna ścieżka rozwoju

Metoda ta polega na zapewnieniu dzieciom wolności i swobody pracy przy jednoczesnym przestrzeganiu pewnych zasad. Opiera się na szanowaniu naturalnej indywidualności każdego dziecka, biorąc pod uwagę rozwój emocjonalny, fizyczny, umysłowy i duchowy. Ważne jest udostępnienie niezbędnych do rozwoju i odkrywania świata materiałów, przystosowanych dla danego dziecka. Rodzice i opiekunowie powinni wspomagać dziecko do potęgowania własnej chęci dążenia do rozwoju. Zapewnić mu spokój, bezpieczeństwo i radość. Stworzyć poczucie dostępności „w razie potrzeby”, zamiast wyręczać dziecko.

W przedszkolach wykorzystujących metodę Montessori mieszane grupy wiekowe mają pomóc dzieciom rozwijać swoje zdolności życia w społeczeństwie i czerpać wiedzę od siebie nawzajem, jednak zgodnie z własnym tempem rozwoju.


Etapy rozwoju człowieka

Metoda zakłada, że każde dziecko ma wrodzoną chęć do nauki i poznawania świata. Trzeba tylko obserwować i przewodzić w jego rozwoju, koncentracji i samodyscyplinie.

Montessori wyróżniła cztery ważne etapy rozwoju człowieka:


Narodziny – 6 rok życia – dziecko do poznawania siebie i otoczenia wykorzystuje wtedy głównie swoje zmysły. Buduje swój intelekt na podstawie poznawania otoczenia, którym jest specyficzna kultura, język, zwyczaje.


6 – 12 lat – dziecko świadomie poznaje i rozwija zdolności abstrakcyjnego myślenia i wyobraźni. To, co rozwinęło w pierwszym etapie, wykorzystuje do dalszego poznawania świata.


12 – 18 lat – młody człowiek pragnie wtedy znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Wykorzystuje własne możliwości, by mieć w nim swój udział.


18 – 24 lata – wkroczenie w dorosłość i budowanie świata oraz rozumienie siebie. Pomaga w tym praca i to, że człowiek stał się specjalistą w danej dziedzinie.


Dzięki metodzie Montessori dziecko ma rozwijać wewnętrzne poczucie pewności siebie i dyscyplinę. Może zamiast „wbijać” dziecku do głowy suchą wiedzę, warto kreować w nim chęć samorozwoju?

“Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości” – nauczała Dr Maria Montessori.

Autor: Oprac.AŁ