Trudny wybór

Wybór zawodu należy do trudnych decyzji, gdyż często podejmowanych na całe życie lub przynajmniej kilka lat. Jak go dokonać, by nie żałować? Jak odkryć swoje predyspozycje zawodowe?

Wybór zawodu należy do trudnych decyzji, gdyż często podejmowanych na całe życie lub przynajmniej kilka lat. Jak go dokonać, by nie żałować? Jak odkryć swoje predyspozycje zawodowe?

Średnio człowiek spędza połowę swojego dnia w pracy. Dobrze, gdy wykonywane obowiązki są zgodne z jego zainteresowaniami oraz sprawiają przyjemność i satysfakcję. Gorzej, gdy wykonywany zawód jest prawdziwą zmorą, a każdy kolejny dzień w pracy to psychiczna katorga.


Zgodnie z zainteresowaniami

Już przy wyborze kierunku studiów najlepiej kierować się zainteresowaniami. Żadna praca nie sprawia tyle przyjemności niż ta, w której robi się to, co się lubi i zna. Interesując się czymś od dziecka, posiada się już podstawowe kompetencje i pierwsze doświadczenia w obranym kierunku, a to znacznie ułatwia podjęcie pracy.


Zbadaj predyspozycje

Przy wyborze zawodu warto zastanowić się jakie predyspozycje potrzebne są do jego wykonywania. Następnie zastanowić się nad predyspozycjami, które się posiada. Przykładowo ktoś, kto nie potrafi dobrze pisać, wyrażać swoich myśli, streszczać wydarzeń – nie będzie dobrym dziennikarzem. Nawet jeśli ten zawód mu się podoba, najlepiej zastanowić się kilka razy, zanim popełni się błąd i wyląduje na bezrobociu.


Dowiedz się

Zanim wybierze się zawód należy dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Poznać go z każdej strony – jakie ma zalety, ale też jakie może mieć wady. Jakie jest zapotrzebowanie na ten zawód na rynku i jakie może być w przyszłości. Czy dużo jest już takich specjalistów. Warto również pomyśleć o swoich priorytetach. Jeśli dla kogoś ważne jest, by spędzać dużo czasu z rodziną, nie warto wybierać zawodu, który wymaga dyspozycyjności dwudziestu godzin na dobę. Jeśli priorytetem są pieniądze, warto poznać jakich zarobków można spodziewać się wykonując daną pracę.


Poradź się

Dla pewności warto skonsultować się z doradcą zawodowym. Pomoże on określić predyspozycje osobowościowe i porówna z tymi, które są niezbędne w wykonywaniu danego zawodu. Przed wyborem zawodu warto dobrze się zastanowić. Nigdy jednak nie można być pewnym, że coś, co wydaje się właściwe dziś, będzie takie za 15 lat. Dlatego zły wybór to jeszcze nie koniec świata – zawód zawsze można zmienić.

Autor: Oprac.AŁ