Test pomoże w przeszczepie płuca

Dzięki testowi badającemu poziom komórek macierzystych w przeszczepie mogą wzrosnąć szanse przeżycia pacjentów po przeszczepie płuc.

Dzięki testowi badającemu poziom komórek macierzystych w przeszczepie mogą wzrosnąć szanse przeżycia pacjentów po przeszczepie płuc.

Przeszczep jednego lub obu płuc bywa jedyną szansą w chorobach takich jak mukowiscydoza, rozedma, zwłóknienie płuc czy nadciśnienie płucne. Jednak w wielu wypadkach korzyści z przeszczepu niweczy groźne powikłanie - zespół zarostowego zapalenia oskrzelików (bronchiolitis obliterans syndrome - BOS). W płucach pacjenta rozrasta się bliznowata tkanka, uniemożliwiająca oddychanie. BOS jest główną przyczyną śmierci pacjentów, którzy przeżyli rok od przeszczepu płuc. U ponad połowy osób po przeszczepie rozwija się w ciągu pięciu lat. Nie ma skutecznego sposobu leczenia.

Naukowcy z zespołu prof. Vibha Lamy z University of Michigan mają nadzieję, że opracowana przez nich metoda pozwoli wcześniej przewidywać wystąpienie BOS i opracować skuteczne środki zaradcze. Odkryli, że u osób, w których płucach pół roku po przeszczepie zwiększa się liczba komórek macierzystych częściej dochodzi do BOS niż u pacjentów z ich mniejszą liczbą.

Oprócz znaczenia diagnostycznego odkrycie może mieć znaczenie terapeutyczne - jeśli komórki macierzyste odgrywają czynną rolę w BOS, działanie na nie mogłoby zapobiec temu powikłaniu. Być może prace naukowców z University of Michigan pomogą także w leczeniu innych chorób płuc, takich jak ich idiopatyczne (o nieznanej przyczynie) włóknienie.

Autor: Świat Zdrowia, PAP