Test pochyleniowy (tilt test)

Tilt Test to badanie stosowane w diagnostyce omdleń wazowagalnych.

Tilt Test to badanie stosowane w diagnostyce omdleń wazowagalnych.

Pozwala na ocenę układu krążenia pacjenta – ustala, czy zasłabnięcia nie są spowodowane nieprawidłowym działaniem układu nerwowego polegającym na zwolnieniu czynności serca i spadku ciśnienia tętniczego krwi, gdy potrzebny jest ich wzrost. Stwierdzenie takiego zaburzenia jest dobrą wiadomością dla chorego, gdyż oznacza, że nie ma poważnej choroby powodującej zasłabnięcia.

Przygotowanie: przed badaniem należy być na czczo. Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na ruchomym stole. Chorego przypina się do stołu pasami zabezpieczającymi. Pacjent ma ciągle sprawdzany zapis EKG oraz ciśnienie tętnicze i puls. Stół pochyla się o około 80 stopni, naśladując pozycję stojącą. W tej pozycji utrzymuje się chorego od 5 do 30 minut. Jeśli nie wystąpi zasłabnięcie lub utrata przytomności, pochylanie powtarza się z użyciem leku dożylnego, który zwiększa czułość badania. Badanie trwa od 1 do 1,5 godziny. Z uwagi, na to, że badanie może zakończyć się utratą przytomności konieczny jest venflon.

Autor: Daria Kaczmarek