Taniec śmierć - jak poradzić sobie z odejściem kogoś bliskiego?

Śmierć bliskiej osoby to czas dużej zmiany w życiu. Okres żałoby umożliwia stopniowe godzenie się z nią. Ważne, aby przeżyć ten proces od początku do końca.

Śmierć bliskiej osoby to czas dużej zmiany w życiu. Okres żałoby umożliwia stopniowe godzenie się z nią. Ważne, aby przeżyć ten proces od początku do końca.

Etapy procesu żałoby

Wiadomość o śmierci kogoś bliskiego wywołuje zamęt i jednocześnie pustkę emocjonalną. Osoba nie dowierza tej informacji i często jej zaprzecza, myśląc że to na pewno jakaś pomyłka. Kiedy okazuje się, że to jednak prawda pojawia się przemożna chęć ucieczki od tej sytuacji, po to by nie konfrontować się ze swoimi emocjami. Może to być ucieczka w pracę, w pomoc komuś kto sam doświadcza straty lub w myślenie o samobójstwie.

Długo skrywane emocje dochodzą do głosu po około ośmiu tygodniach od śmierci. Zaczyna się wówczas etap silnie odczuwanego bólu. Uświadomienie sobie straty wywołuje cały wachlarz odczuć: od strachu o przyszłość, poprzez poczucie winy z powodu niewyjaśnionych spraw, aż po wściekłość na zmarłego za to, że odszedł. Uczucie ulgi przynosi płacz, krzyk oraz rozmowa. Etap ten może trwać nawet kilka lat.

Czas, kiedy osoba „porzucona” powoli zaczyna otwierać się na świat, wracać do swojego hobby, do spotkań z innymi ludźmi, kiedy lepiej radzi sobie z decyzjami dnia codziennego sygnalizuje godzenie się ze startą. Stawiając sobie nowe cele, nadaje wartość swojemu cierpieniu.


Co pomaga?

Wsparcie. Na każdym etapie żałoby rola obecności innych osób jest nieprzeceniona. Zaczynając od pomocy przy organizowaniu ceremonii pogrzebowej, poprzez towarzyszenie w przeżywaniu intensywnych emocji, aż po wzmacnianie w odkrywaniu sensu życia po stracie.

Rytuały. Pozwalają w sposób symboliczny pożegnać się ze zmarłym, czyli z przeszłością i zrobić w swoim życiu miejsce na coś nowego. (Np. pozwolenie na odpłynięcie z nurtem rzeki zapalonej świeczki lub listu pożegnalnego).

Wiara. Osobie wierzącej często jest znacznie łatwiej przeżyć czas żałoby. Świadomość, że dusza bliskiej osoby przeniosła się do życia wiecznego, sprawia że w przyszłości dojdzie do ponownego spotkania. Dzięki wierze osoby szybciej potrafią nadać sens i znaczenie temu co się stało.

Praca i własne pasje. Te dwie czynności stwarzają nowy kontekst dla osoby pogrążonej w smutku. Ułatwiają oderwanie swoich myśli od tematów związanych ze śmiercią. Inni ludzie, zadania do wykonania i związane z nimi poczucie wpływu i satysfakcji dają możliwość odkrycia na nowo swoich mocnych stron i wpływają na poprawę jakości życia.

Autor: Andżelika Korczak-Urban, psycholog