Tajemnicze skróty w USG płodu - co oznaczają?

USG jest dla przyszłych rodziców okazją do zobaczenia swojego nienarodzonego maleństwa, a dla lekarza bardzo ważnym badaniem, które pozwala ocenić stan jego zdrowia. Wynik tego badania stanowi jednak dla laika twardy orzech do zgryzienia. Dlatego wyjaśniamy często występujące w USG skróty.

USG jest dla przyszłych rodziców okazją do zobaczenia swojego nienarodzonego maleństwa, a dla lekarza bardzo ważnym badaniem, które pozwala ocenić stan jego zdrowia. Wynik tego badania stanowi jednak dla laika twardy orzech do zgryzienia. Dlatego wyjaśniamy często występujące w USG skróty.

Ogólne informacje dotyczące USG

W fizjologicznej ciąży obowiązkowo wykonuje się USG trzykrotnie – między 11 a 14, 18 a 22 i po 30 tygodniu (w razie potrzeby również w innych jej momentach). Na wyniku badania znajduje się dużo ogólnych informacji o ciąży, płodzie i całym jaju płodowym (czyli strukturach potrzebnych dziecku do przeżycia):

OM – termin ostatniej miesiączki u matki (czasem określana jako LMP),
TP – termin porodu według ostatniej miesiączki,
YS – skrót oznaczający woreczek żółtkowy,
ASP lub FHR – częstość serca płodu (skrót polski/angielski),
AFI – wskaźnik płynu owodniowego (informuje czy dziecko jest otoczone odpowiednią ilością wód płodowych, czy też jest ich za dużo albo za mało).


Wymiary płodu

W czasie każdego z trzech obowiązkowych USG określana jest orientacyjna wielkość płodu. Służy do tego kilka pomiarów, których skróty przedstawiamy poniżej.

1.CRL- długość ciemieniowo-siedzeniowa, czyli odległość między główką a kością ogonową dziecka (czyli cała długość ciała bez kończyn dolnych).
2.GS – długość pęcherzyka ciążowego.
3.AC - obwód jamy brzusznej.
4.HL – długość kości ramiennej.
5.FL – długość kości udowej.
6.HC – obwód główki.
7.OFD – wymiar potyliczno-czołowy.

Rzadziej określane są takie parametry jak: APAD (przednio-tylni wymiar brzucha), APTD (przednio-tylny wymiar klatki piersiowej), IOD i OOD (odległość międzygałkowa wewnętrzna i zewnętrzna), TAD (wymiar poprzeczny brzucha), TIB (długość kości piszczelowej), TTD (poprzeczny wymiar klatki piersiowej), ULNA (długości kości łokciowej).

Wymiary te brane są pod uwagę przy obliczaniu orientacyjnej wielkości płodu, jego wieku i innych informacji. Z tego powodu, jeśli dziecko jest duże lub drobne, jego wiek może być określony z pewnym błędem. Na postawie powyżej wymienionych wymiarów określa się:

AUA – średni wiek ciążowy dziecka (wyznaczony na podstawie USG, a nie ostatniej miesiączki),
EFW – przybliżona waga dziecka (jest raczej wskazówką dla lekarza niż dokładną informacją na temat ciężaru dziecka).
EDD – przybliżona data porodu (najdokładniejsza jest ta obliczona w 14 tygodniu ciąży), może się ona różnić od terminu obliczonego wg ostatniej miesiączki o mniej więcej dwa tygodnie i jest to norma.


Przezierność karkowa

Pomiaru przezierności karkowej dokonuje się między 11 a 14 tygodniem ciąży i później przeprowadzanie prawidłowych pomiarów może okazać się niemożliwe. Wyniki nieprawidłowe mogą sugerować wady genetyczne u dziecka. Skróty dotyczące określania ryzyka wad genetycznych płodu:

NT – przezierność karkowa.
NF – fałd karkowy.
NB – kość nosowa (zmiany i anomalie tego parametru mogą również sugerować wady genetyczne).

Wyniki tak zwanego „USG genetycznego” (nazwa jest potoczna i umowna, ponieważ USG nie dostarcza informacji na temat genotypu), należy interpretować bardzo dokładnie w stosunku do wieku ciążowego, dlatego normy dla różnych dzieci mogą się znacznie różnić.


USG dopplerowskie

To badanie uzupełnione o dodatkową funkcję wykorzystującą efekt Dopplera, która informuje nas o przepływach naczyniowych. Wykorzystywane tu skróty to:

UA – tętnica pępowinowa.
MCA – tętnica środkowa mózgu.
PI – wskaźnik pulsacji naczyniowej.
RI – wskaźnik oporności naczyniowej.
S/D – wskaźnik skurczowo-rozkurczowy.


Interpretacja USG

Wielu przyszłych rodziców porównuje wyniki USG swojego dziecka z badaniami znajomych. Często powoduje to niepotrzebny stres. Normy w USG są dość szerokie. Przecież dzieci w łonie matki, podobnie jak dorośli, różnią się między sobą. Mogą być wysokie lub niskie, drobne lub dobrze zbudowane. Dziewczynki różnią się od chłopców, dzieci wysokich rodziców od pociech osób niskich. Jeśli więc masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości wyniku badania USG, porozmawiaj o tym z ginekologiem prowadzącym ciążę i nie sugeruj się zasłyszanymi opiniami.

Autor: Marta Mozol-Jursza