Sztuczne oko

Pierwsza elektroniczna proteza siatkówki została dopuszczona do użycia w europejskich klinikach. Urządzenie Argus II częściowo przywróci zdolność widzenia chorym na neurodegeneracyjne choroby oczu, jak retinopatia barwnikowa.

Pierwsza elektroniczna proteza siatkówki została dopuszczona do użycia w europejskich klinikach. Urządzenie Argus II częściowo przywróci zdolność widzenia chorym na neurodegeneracyjne choroby oczu, jak retinopatia barwnikowa.

Argus II, urządzenie skonstruowane przez naukowców z Niemiec i USA oraz inżynierów z amerykańskiej firmy Second Sight oraz niemieckiej Retina Implant AG składa się z kamery umieszczonej na okularach, modułu zasilania i wszczepionych w oko elektrod i mikroprocesora. Kamera rejestruje obraz i poprzez nadajnik bezprzewodowy przekazuje go do mikroprocesora wszczepionego blisko siatkówki. Procesor zamienia obraz w serię zmiennych impulsów elektrycznych, działających poprzez 60 drobnych elektrod na komórki siatkówki, co umożliwia wytworzenie obrazu. Urządzenie przywraca częściowo zdolność widzenia osobom chorym na neurodegeneracyjne choroby oczu jak retinopatia barwnikowa.

Retinopatia barwnikowa jest związana z odkładaniem się barwnika w siatkówce oka. Proces ten powoduje wtórne zaburzenia krążenia w siatkówce i pogorszenie wzroku związane ze zmianami zanikowymi siatkówki aż do jego całkowitej utraty. Jak powiedział Technology Review, Robert Greenberg, prezes zarządu Second Sight, urządzenie ma obecnie ograniczoną zdolność tworzenia obrazów. "Pacjenci mogą zobaczyć i zlokalizować proste obiekty jak drzwi, okna czy twarze osób stojących naprzeciw nich. Mogę też powoli podążać za nimi wzrokiem, zaś w najlepszym wypadku czytać duży i wyraźny druk" - dodał.

Argus II kosztuje 115.000 USD i będzie na razie dostępny jedynie w specjalistycznych klinikach okulistycznych w Szwajcarii, W.Brytanii i Francji. Jak powiedział Eberhart Zrenner, dyrektor Institute for Ophthalmic Research na Eberhart Karls Universitat Tubingen w Niemczech, aparat ten jest "istotnym krokiem naprzód w technikach protetyki wzroku". Możliwości Argus II są jednak ograniczone ze względu na "bardzo złożony charakter neurodegeneracyjnych chorób oczu".

Autor: Świat Zdrowia, PAP