Bezpieczna dawka witaminy D w suplementach diety. Nowe wytyczne 2019

2000 IU czyli 50 µg, taką dzienną dawkę zalecanej witaminy D w suplementach diety ustalił Zespół ds. Suplementów Diety działający przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej.

2000 IU czyli 50 µg, taką dzienną dawkę zalecanej witaminy D w suplementach diety ustalił Zespół ds. Suplementów Diety działający przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zgodnie z normami żywienia dla populacji Polski wystarczające spożycie (AI) witaminy D we wszystkich grupach populacyjnych wynosi 15 µg cholekacyferolu/osobę/dobę, za wyjątkiem noworodków, dla których AI = 10 µg.

Głównym źródłem witaminy D w organizmie człowieka jest synteza skórna. Uważa się, że codzienna 15 minutowa ekspozycja na światło słoneczne może zapewnić wystarczającą syntezę skórną. Jednak w okresie od października do marca synteza prawie całkowicie jest zahamowana. Wskazana jest wówczas suplementacja witaminą D.

Przed rozpoczęciem suplementacji należy ocenić zaopatrzenia organizmu w witaminę D. Najlepszym wyznacznikiem w tym wypadku jest stężenie metabolitu wątrobowego 25(OH)D w surowicy krwi.

Zgodnie z wytycznymi dla Europy Środkowej, przyjęto, iż suboptymalne zaopatrzenie organizmu występuje przy stężeniu 25(OH)D w surowicy krwi wynoszącym 20-30 ng/ml (50-75 nmol/l). Natomiast dla zapewnienia plejotropowego efektu witaminy D uznano utrzymanie stężenia 30-50 ng/ml (75-125 nmol/l). Stwierdzenie wyższych stężeń w surowicy krwi (powyżej 100 ng/ml, czyli powyżej 250 nmol/l) świadczyć może o nieprawidłowo prowadzonej suplementacji i jest wskazaniem do bezwzględnego przerwania kuracji.


Na niedobór witaminy D w organizmie narażone są głównie osoby otyłe i seniorzy, szczególnie w okresie braku ekspozycji na działanie promieni słonecznych. W ostatnich wytycznych określono, że osobom tym zalecane jest suplementowanie witaminy D w dawce sięgającej 4000 IU/dobę [100 µg/dobę] (Rusińska, 2018) jednak nowe dane naukowe wskazują, że suplementacja witaminą D w dawkach powyżej 10 µg/dobę u osób bez niedoborów tej witaminy może być związana ze zwiększoną umieralnością z powodu chorób nowotworowych i innych przyczyn.

Zespół stwierdził, że bezpieczną dawką witaminy D jest 2 000 IU (50 µg)/dobę. Przed zastosowaniem wskazane jest jednak wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.

TU można zapoznać się z aktualnymi uchwałami Zespołu ds. Suplementów Diety.

Zespół do spraw Suplementów Diety stworzony w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej jest organem opiniotwórczym. Jednym z jego zadań jest m.in.: określanie największych dawek witamin, a także składników mineralnych w suplementach diety, które są zalecane w dziennym spożyciu.

Autor: Źródło: GIS