Strach się bać

Fobie to po prostu zaburzenia nerwicowe, które objawiają się silnymi stanami lękowymi przed określoną czynnością, zjawiskiem czy stworzeniami. Uważa się, że problem, w mniejszym lub większym stopniu, dotyczy niemal całego społeczeństwa. Czego się boimy?

Przesadne reakcje lękowe wywołuje ponad 200 przedmiotów, zjawisk i stworzeń. Wyróżnia się fobie specyficzne i sytuacyjne. Te pierwsze to nic innego jak paniczny strach przed sytuacjami społecznymi, zwierzętami czy obiektami. Drugie dotyczą wykonywania określonych czynności.


Co przeraża ludzi?

Do częstych fobii należą m.in. klaustrofobia – dotyczy ciasnych, zamkniętych przestrzeni, arachnofobia – strach przed pająkami, czy akrofobia – lęk wysokości i głębokości. Nierzadko przerażają też inni ludzie – antropofobia, przebywanie samemu w miejscach publicznych agorafobia, po prostu mężczyźni - androfobia lub piękne kobiety – kaligynefobia. Skrajną fobią dotyczącą strachu przed ludźmi jest hafefobia – dotyczy dotknięcia przez inne osoby. Wielu ludziom znany jest również lęk przez zwierzętami. Może występować przed wszystkimi, wtedy mówimy o zoofobii, lub przed niektórymi, np. przed kotami – ailurofobia, psami – kynofobia, wężami – ofidiofobia, ptakami – awizofobia.


Śmierć, liczby i…pierniki

Dość charakterystyczną fobią jest strach przed liczbą 666, zwany heksakosjoiheksekontaheksafobia (chyba najtrudniejsza do wymówienia fobia) oraz, zwana liczbą pechową, trzynastka – triskaidekafobia. Ludzie panicznie boją się również śmierci – tanatofobia, a nawet pogrzebania żywcem – tafefobia. Do dość specyficznych fobii należy pekkatofobia, czyli silny lęk przed popełnieniem grzechu. Niektórzy boją się nowoczesnej techniki i elektroniki – technofobia, a inni…pierników – cibusfobia. Ci ostatni, lepiej, żeby omijali Toruń.

Trzeba uważać, by nie pomylić fobii z wygodnictwem czy lenistwem. Ludzie, którzy nie lubią chodzić, mogą przypisać sobie basifobię, a by uniknąć nieprzyjemnej wizyty u dentysty- odontofobię.

Jedna fobia byłaby zapewne w życiu pożyteczna – po prostu strach przed fobiami. Jednak należy pamiętać, że z prawdziwymi objawami fobii można walczyć. Najlepiej pod okiem specjalistów – psychologów.

Autor: Oprac.AŁ